”Att agera beslutsamt i ett skarpt läge förutsätter att vi är samtränade i dag”

Sverige har ett omfattande försvarssamarbete med andra stater och organisationer vilket innebär att Försvarsmakten återkommande genomför kvalificerade övningar för att stärka den militära förmågan. Det är extra viktigt i en tid där det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa har försämrats.

Försvarsministern besökte delar av övningen, här tillsammans med chefen Anders Löfberg.
Försvarsministern besökte delar av övningen, här tillsammans med chefen Anders Löfberg.
Försvarsministern besökte delar av övningen, här tillsammans med chefen Anders Löfberg, chef för specialförbandsledningen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Flygstridskrafterna var grupperade på F7 i Såtenäs.
Flygstridskrafterna var grupperade på F 7 i Såtenäs. Foto: USA:s försvarsmakt

Som ett led i att fördjupa ländernas bilaterala samarbeten och skapa än bättre förutsättningar att lösa gemensamma uppgifter, bjöd Sverige i början av november in USA för att genomföra en samövning med fokus på att träna våra specialförband tillsammans med enheter ur mark-, sjö-, luftstridskrafter och svenskt hemvärn. Specialförbanden har unika uppgifter som skapar möjligheter att tidigt kunna möta olika typer av aggressioner och förutsättningar att med övriga delar av Försvarsmakten och med amerikanska stridskrafter, avskräcka en motståndare. Enheterna har övat på förmågan att genomföra klassiska specialförbandsuppgifter men också på vad sätt specialförbanden kan stödja en större operation, i detta fall främst med svenska och amerikanska sjö- och luftstridskrafter.

– Specialförbanden är en militärstrategisk resurs och har en viktig roll i försvaret av Sverige tillsammans med övriga stridskrafter. Våra nyckelförmågor finns inom områden så som kvalificerade strid och underrättelse-och säkerhetsoperationer, säger brigadgeneral Anders Löfberg, chef för specialförbandsledningen.

– Våra förband är omedelbart tillgängliga och vi ska lösa uppgifter som de övriga försvarsgrenarna inte kan, vilket ställer höga krav på vår personal. Samarbeten och övningar där vi kan utbyta erfarenheter och lärdomar för att bli bättre på att lösa våra uppgifter, enskilt och med andra, är därför viktiga för våra specialförband och därmed för Sveriges försvar, berättar han.

För att kunna verka tillsammans vid ett skarpt läge, krävs gemensam träning.
För att kunna verka tillsammans vid ett skarpt läge, krävs gemensam träning.
För att kunna verka tillsammans vid ett skarpt läge, krävs gemensam träning. Foto: USA:s försvarsmakt
Samarbetet fungerade bra mellan de marina enheterna.
Samarbetet fungerade bra mellan de marina enheterna. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Gemensamt ansvar för säkerheten

Övningen, som leddes av Sverige, hade inget sammanhållet övergripande scenario. Syftet var att testa och utveckla olika metoder och taktik för att öka den gemensamma operativa effekten och stärka förmågan att snabbt kunna genomföra gemensamma operationer och annan verksamhet som bidrar till en ökad säkerhet i vårt närområde inte bara i en framtid utan också här och nu.

– Vi kan inte och vill inte alltid vara öppna med att berätta om vår verksamhet, men nu när vi står inför ett osäkert säkerhetsläge med snabba förändringar samtidigt med en global pandemi, ser jag det viktigt att synliggöra vårt bilaterala samarbete och våra förmågor, säger Anders Löfberg.

– Vi har ett gemensamt ansvar att verka förebyggande och förhindra kriser och krig. USA utgör en viktig samarbetspartner kopplat till säkerheten i Europa, det som brukar benämnas den transatlantiska länken. Att också kunna öva säkert samtidigt med en pågående pandemi har ställt ytterligare krav på personalen, men vi måste kunna lösa våra uppgifter i alla tänkbara svåra situationer. Att tillsammans kunna agera snabbt och beslutsamt i ett skarpt läge, förutsätter att vi är samtränade redan i dag, säger Löfberg.