Redo att göra skillnad

För att bidra till att vända utvecklingen i Mali har Sveriges militära närvaro bytt både plats och inriktning. Snart är det dags för Mali 13 att ställa sig till FN:s förfogande.
– Vårt nya bidrag är en viktig komponent i att göra vändningen möjlig, säger överstelöjtnant Fredrik Åkerman, kontingentschef för Mali 13.

REDO. Fredrik Åkerman, chef för Mali 13, tillsammans med skyttesoldaten Tova Magnusson på Tåme skjutfält i Västerbotten. Foto: David Carr/Försvarsmakten
REDO. Fredrik Åkerman, chef för Mali 13, tillsammans med skyttesoldaten Tova Magnusson på Tåme skjutfält i Västerbotten. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Redo. Fredrik Åkerman, chef för Mali 13, tillsammans med skyttesoldaten Tova Magnusson på Tåme skjutfält i Västerbotten. Foto: David Carr/Försvarsmakten
FÖRBEREDELSER. Mali 13 har genomfört flera olika utbildningar på olika platser i landet. Här på Tåme skjutfält.
Förberedelser. Mali 13 har genomfört flera olika utbildningar på olika platser i landet. Här på Tåme skjutfält. Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
SÖDERUT. Sjukvårdspersonal under transportövning utanför Karlsborg.
Söderut. På sjukvårdsskolan i Karlsborg har sjukvårdspersonal övat på att stabilisera och transportera patienter. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
SJUKVÅRD. I Karlsborg övades sjukvårdspersonalen på att stabilisera och transportera patienter i flera miljöer.
Till sjöss. Utbildningen genomfördes även på vatten. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Minröjning hör till en av flera förmågor som skyttekompaniet besitter. Här övades det på Livgardet.
Minröjning. Minröjning hör till en av flera förmågor som skyttekompaniet besitter. Här övades det med stöd av Livgardet. Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten
TRÄNING GER FÄRDIGHET. Bild från övning vid Livgardet då gruppchefer övades i att leda sina grupper i strid mot motståndare.
Träning ger färdighet. Bild från övning vid Livgardet då gruppchefer övades i att leda sina grupper i strid mot motståndare. Foto: Alexander Toledo/Försvarsmakten
SANDKÖRNING. Att få köra terrängbil 16, känd som galten, på sand har varit en lärorik metod för att förbereda besättningarna på förhållandena i Mali.
Sandkörning. Att få köra terrängbil 16, känd som galten, på sand har varit en lärorik metod för att förbereda besättningarna på körförhållandena i Mali. Foto: Alexander Toledo/Försvarsmakten

Sveriges insatsstyrka i Mali står inför en rotation, eller avlösning, då en ny styrka tar vid.
– Den stora skillnaden är att vi nu har ett skyttekompani, förstärkt med förmågor som exempelvis sjukvård och minröjning. Det övergripande syftet är dock samma som tidigare – att stötta Malis regering och myndigheter för att skapa stabilitet och trygghet i landet, värna de mänskliga rättigheterna samt skydda civila, Allt inom ramen för Minusma– FN:s fredsbevarande insats i landet, säger Fredrik Åkerman.

Mot slutet av insatsen förstärktes även Mali 12 med ett skyttekompani . De genomförde nyligen den första operationen inom det nya uppdraget - att kunna verka i välriktade säkerhetsoperationer med hög flexibilitet tillsammans med andra FN-nationer i hela Mali. När Mali 13 tar vid blir kontingenten den första att verka i den nya inriktningen under hela insatstiden. Allt i syfte att bidra till ett förbättrat säkerhetsläge i landet.
– FN vill försöka vända utvecklingen i landet. Den nya inriktningen är en viktig komponent i att göra det möjligt. Vi ser fram emot uppgiften och det innebär att vi förbereder oss på bästa sätt för att kunna lösa de uppdrag vi ställs inför, fortsätter Fredrik Åkerman.

Norrbottens regemente, I 19, är uppsättande förband för Mali 13. I kontingenten ingår även nationell stödenhet för logistik, NSE, med placering i huvudstaden Bamako.

Löser uppgiften – trots yttre faktorer

Mali är ett av världens fattigaste länder som under senare år har sett en ökning av kriminella aktiviteter. Såsom illegal handel med vapen och människor, kidnappningar och terroristaktioner. Mali har utvecklats till ett fäste åt våldsbejakande islamistiska grupper och landet plågas även av interna konflikter mellan olika folkgrupper. Det försämrade säkerhetsläget påverkar andra länder i regionen och leder även till konsekvenser för säkerheten i Europa.

I augusti genomfördes en militärkupp som tvingade landets regering och presidenten Ibrahim Boubacar Keita att avgå.
– Den senaste militärkuppen påverkar inte oss i nuläget men Försvarsmakten bevakar utvecklingen och planerar för olika händelseutvecklingar. Säkerhetsläget är oroligt, i vissa områden mer än andra. Men det är ju också därför vi är där, för att hjälpa till med att vända utvecklingen, säger Fredrik Åkerman.

Laget har formats under hösten

Hösten har inneburit intensiva förberedelser för Mali 13. Styrkan har utbildats på flera olika platser i Sverige. En av de viktiga förberedelserna har varit att omhänderta de många erfarenheterna som finns bland personalen då många tidigare har varit på insatser i både Afghanistan och Mali.
– Inriktningen på insatsen är ny och då vissa erfarenhetsvärden saknas blir den mentala förberedelsen för att hantera ovissheten en viktig del i träningsförberedelserna, säger Åkerman.

För Fredrik Åkerman har det viktigaste varit att forma laget.
– Det kommer finnas utmaningar längs vägen men de löser vi tillsammans och vi jobbar mot en gemensam målbild; att bidra med stabilitet och ökad säkerhet i de områden vi verkar, säger han.

Coronapandemins framfart innebär även vissa nya riktlinjer och har inneburit att Mali 13 behövt anpassa de förberedande utbildningarna.
– En direkt påverkan blir att vi måste vara i karantän, både i Sverige innan vi åker och på plats i Mali. Skulle det vara så att någon blir smittad när vi är i området så finns det rutiner för att begränsa smittan och att omhänderta sjuka, säger Fredrik Åkerman.

Rotationen ned till Mali kommer att ske etappvis under årets sista kvartal. En av alla deltagande soldater är Tova Magnusson, som anslöt direkt efter grundutbildningen vid Norrbottens regemente.
– Det kändes självklart att gå vidare till detta. Grundutbildningen var otroligt utvecklande och efter muck kände jag mig inte färdig med Försvarsmakten. Nu känns det betydelsefullt att få bidra till att göra skillnad i Mali, säger hon.