Betydande steg till ett starkare försvar

I dag har regeringen lagt fram en försvarsproposition inför nästa försvarsbeslut. Överbefälhavare Micael Bydén konstaterar att det är en betydande satsning på försvaret av Sverige i en tid med en osäker omvärld.
– Vi behöver kunna möta framtidens hot och utmaningar.

Överbefälhavaren håller tal.
"Vi behöver kunna möta framtidens hot och utmaningar", det konstaterar överbefälhavare Micael Bydén. Arkivbild från Folk och försvars rikskonferens 2020. Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Förutom ett betydande tillskott i ekonomin föreslår regeringen ett antal ambitionshöjningar inom bland annat materielområdet, ökade värnpliktsvolymer och etablering av nya förband.

– Det är en långsiktig inriktning som ger förutsättning för det svenska försvaret att fortsätta tillväxa och stärka försvarsförmågan, säger ÖB Micael Bydén.

Försvarsmakten kommer nu analysera innehållet i den försvarspolitiska försvarspropositionen inför det budgetunderlag som ska redovisas till regeringen i början av nästa år. I slutet av året förväntas ett nytt försvarsbeslut och ny försvarspolitisk inriktning till Försvarsmakten som sträcker sig fram till 2030.