Andelen värnpliktiga kvinnor ökar

Sedan värnplikten återinfördes för tre år sedan har andelen kvinnor som gör värnplikten ökat med cirka en procentenhet per år. I år utgör de drygt 17 procent av de värnpliktiga.

Civilklädd kvinna undertecknar ett papper vid ett skrivbord.
Civilklädd kvinna undertecknar ett papper vid ett skrivbord.
40 procent av de totalt 90 värnpliktiga som i september ryckte in vid Skaraborgs flygflottilj (F 7) är kvinnor. Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten

– Vårt mål för 2020 var att ha 20 procent kvinnliga värnpliktiga så vi har inte nått ända fram, men vi är ändå nöjda med att vi har en positiv utveckling, säger Jenny Ström, kommendörkapten och chef för Försvarsmaktens rekryteringssektion.

Men det är stora skillnader mellan de olika förbanden och vapenslagen. Flygvapenförbanden har till exempel lyckats väl och där ligger andelen kvinnliga värnpliktiga mellan 24 och 40 procent. Och marinens sjöstridsskola i Karlskrona har 31 procent kvinnliga värnpliktiga. Armén har ännu så länge inte lika stor andel kvinnor och det kan ha att göra med att fler av arméns befattningar har högre krav på fysisk styrka, vilket försvårar för kvinnor generellt.

På frågan om varför marinen och flygvapnet har lyckats bättre med att locka till sig kvinnor svarar Jenny Ström så här:

– Kanske finns det en bild av armén som är mer stereotypiskt manlig, en bild som flyget och marinen inte verkar ha hos de unga kvinnorna. Detta är självklart något vi arbetar på att förändra.

Varje år görs en översyn av kravprofilerna och under 2019 gjordes en uppdatering av kraven för en hel del befattningar som främst är kopplade till flyget och marinen, men även till delar av armén. I och med denna uppdatering ändrades en del kravprofiler och gjorde det lite lättare för kvinnor att uppfylla kraven. Den tekniska utvecklingen inom flygvapnet och marinen har underlättat vissa fysiskt krävande arbetsmoment och detta skapade bättre förutsättningar för kvinnor att uppfylla kraven. Inom armén finns det fortfarande många befattningar som har höga krav på ren muskelstyrka vilket försvårar för kvinnor generellt att kvalificera sig för dem.

Rekryteringsmyndigheten skickar i år ut mönstringsunderlag till cirka 100 000 artonåringar och utifrån hur de svarar väljs sedan 15 000 ut och kallas till mönstring. Av dessa 15 000 är det sedan 5 000 personer som väljs ut till värnplikt med grundutbildning för inryck 2021.

– Vi ser nu en positiv trend bland unga kvinnor att göra värnplikt. För 2025 är vårt mål att 30 procent av de värnpliktiga ska vara kvinnor. Och nu arbetar vi mycket med att nå de unga kvinnorna för att förändra deras bild av militärtjänst och Försvarsmakten och få dem att känna att det finns plats för dem också. Bland annat använder vi oss av skolinformatörer som är unga personer som just avslutat sin värnplikt och som besöker skolklasser och informerar och bygger kunskap om Försvarsmakten, och delar med sig av sina erfarenheter, säger Jenny Ström.