Amerikanska förband deltar i svensk övning

Om några veckor kommer amerikanska soldater, båtar och flyg att ingå i en svenskledd övning som äger rum längs östersjökusten i södra och mellersta Sverige. Redan innan övningen inleds kommer de amerikanska enheterna vara på plats då de ska utbildas och tränas i miljön som övningen ska genomföras i.

Amerikanska CV-22 B Osprey, som är en kombination av ett flygplan och en helikopter.
Amerikanska CV-22 B Osprey, som är en kombination av ett flygplan och en helikopter.
Amerikanska CV-22 B Osprey, som är en kombination av ett flygplan och en helikopter. Foto: Staff Sgt. Mackenzie Mendez
Amerikanska CV-22 B Osprey, som är en kombination av ett flygplan och en helikopter.
Amerikanska CV-22 B Osprey, som är en kombination av ett flygplan och en helikopter. Foto: Staff Sgt. Mackenzie Mendez

En gemensam övning mellan Sverige och USA kommer att inledas inom kort. Både Sverige och USA deltar med enheter från marin-, flyg- och markförband och utöver det deltar USA även med delar ur sina specialförband.

Syftet med övningen är att stärka Försvarsmaktens förmåga att snabbt kunna genomföra gemensamma operationer och insatser tillsammans med andra. Huvuddelen av övningen kommer genomföras till sjöss och i luften främst i södra och mellersta Östersjön men även till del på land.

Utbildning före övning

Redan för ett par veckor sedan anlände amerikanska soldater och båtar till Karlskrona för att träna navigering tillsammans med svenska förband i skärgårdsmiljö. Svensk skärgård är både komplex och utmanande, särskilt under höstmånaderna när vädret kan ge hårda vindar och kraftiga vågor, därför är det viktigt med utbildning och träning innan själva övningen drar igång.

Nu till helgen kommer ytterligare amerikanska enheter till Sverige och de har bland annat med sig amerikanska CV-22 B Osprey, som är en kombination av ett flygplan och en helikopter. De behöver också träna och känna på sin nya miljö inför övningen och det innebär en ökad flygverksamhet i området kring Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Såtenäs där de kommer att ha sin tillfälliga basering.

Övningen är planerad sedan länge och är en del i det bilaterala samarbetet nationerna emellan. Särskild hänsyn har tagits till rådande omständigheter med anledning av Covid-19 och genomförandet är anpassat därefter.