Specialförband till Mali

Svenska specialförband deltar i den internationella insatsstyrkan Takuba i Mali.

Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG) under helikoptertransport på Gotland där de övar nationellt försvar. Specialförband.
Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG) under helikoptertransport på Gotland där de övar nationellt försvar. Specialförband.
Delar ur specialförband under övning på Gotland. Arkivbild. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Specialförbanden förbereder ett deltagande från årsskiftet 2020-21 i den multinationella specialförbandsstyrkan Taskforce Takuba, som ingår i den franskledda Operation Barkhane.

Väpnade terroristgruppers expansion i regionen försämrar förutsättningarna för fred, säkerhet och utveckling. Styrkans uppgift är att rådge, stödja och medfölja delar ur den maliska armén samt internationella partners och därigenom stötta arbetet för ökad säkerhet i Mali och Sahel.

Det svenska förbandet består av som mest 150 personer och är allsidigt sammansatt utifrån uppdragets karaktär, och för att kunna hantera hot och risker.

– Det primära syftet med det svenska deltagandet är att möjliggöra för taskforce Takuba att stärka Maliska säkerhetsstyrkors arbete. Sverige stödjer genom sitt deltagande även Frankrike som utgör ramnation för Operation Barkhane, i en för Europa viktig regional krishantering, säger brigadgeneral Anders Löfberg som är chef för Specialförbandsledningen.