Reservofficer som tror på utvecklande ledarskap

Vad gjorde du i sommar? För sergeant Fanny Vestling har den varit hektisk, hon tog kandidatexamen från Gymnastik- och idrottshögskolan i juni och reservofficersexamen i augusti. Nu arbetar hon sedan några veckor tillbaka på Livgardet som instruktör på grundutbildningen (GU).

Porträtt på Fanny Vestling.
Porträtt på Fanny Vestling.
"Jag vill vara med och skapa tänkande individer genom utvecklande ledarskap", säger Fanny Vestling. Foto: Helén Skog Sand/Försvarsmakten

Efter avslutad GMU (grundläggande militär utbildning) började Fanny 2013 heltid på den beridna delen vid Livgardets Livbataljon. Först som soldat och sedan som gruppchef. Från 2017 som GSS/T (deltid) gruppchef parallellt som hon civilt började plugga på heltid till hälsopedagog, detta samtidigt som hon även utbildade sig till reservofficer. Hon gick sedan direkt från universitetet till sin första tjänstgöringsperiod som instruktör på GU vid Livgardet.

Varför reservofficer?

– Kul att arbeta inom Försvarsmakten även om man inte har en heltidstjänst. Som reservofficer kommer man oftast in kortare perioder som under en övning eller för att gå högvakt som vi gör på Livbataljonen. Möjligheten att kunna kombinera militär och civil karriär kändes lockande. Kontraktet som soldat är inte för evigt (8-12 år) och vid någon tidpunkt behöver man bestämma sig för om man vill gå vidare inom Försvarsmakten eller sluta. Jag vill utvecklas och tyckte det var ett naturligt steg i karriären att ta vägen mot reservofficer.

Vad tyckte du om utbildningen?

– Bra, jag gjorde den delade anpassade reservofficersutbildning (AROU) då man pluggar i två somrar under tio veckor på militärhögskolan i Halmstad. Den blir förstås komprimerad när allt ska rymmas in under totalt 20 veckor men känner att jag fick med det viktigaste. Det finns alltid möjlighet att komplettera med utbildningar senare om man vill.

Att planera sina studier är ett råd från Fanny som menar att även innan utbildningen startar kan man studera i förberedande syfte. Ligga steget före helt enkelt.

– Även om man inte vet innan vilka kurser man får kan man ana vad som ska komma, taktik och ledarskap är givet och det kan man läsa om på Försvarsmaktens webb och intranät. Vet man om att man är sämre på något så är det kanske det man ska pugga lite extra på inför utbildningsstart. Under sommaren hade vi distansutbildning under fem veckor på grund av pandemin. Då gällde det att lägga upp sin studietid och fokusera när man väl skulle plugga. Digitala föreläsningar blandades med självstudier, grupparbeten och vi skickade våra arbeten till varandra för att ge feedback.

Redan under sin professionsintervju, som är en del av ansökan till reservofficersutbildningen, blev Fanny tillfrågad om att göra ett tjänstgöringsår på GU och hon tackade ja. Nu håller hon i olika utbildningspass tillsammans med andra instruktörer och skapar och formar nästa generation av soldater.

Vilken typ av ledare vill du vara?

– Jag vill vara med och skapa tänkande individer genom utvecklande ledarskap. Något man strävar efter och går mot inom Försvarsmakten. Visst, det kan vara tufft och hårt ute i fält men de teoretiska ämnena måste gå in. Lärandet måste anpassas för att kunskap ska fastna. Vi använder oss av olika lärandemetoder i utbildningen.

Till exempel när rekryterna hade orientering för första gången använde vi oss av problemlösning. De fick karta, kompass och ett utpekat mål, sen var det upp till var och en och gruppen att lösa uppgiften, vilket de gjorde.

Vad utvecklande ledarskap är och hur det praktiseras är en del i reservofficersutbildningen. En utvecklande ledare utmärks av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen. Modellen för utvecklande ledarskap kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. Den konventionella ledaren använder mer av piska och morot och hänvisar oftare till plikter och skyldigheter, lagar och föreskrifter än till gemensamma värderingar, mål och intressen.

Framtiden?

– Just nu vill jag bara vara här och nu, det har varit skola på skola, examen på examen. Det är bara min andra vecka här på GU, vill landa för att sedan blicka framåt och se vart det leder. Men tanken är att jag efter detta år ska gå på mitt civila jobb som Hälsopedagog, avslutar Fanny.

Är du intresserad av att bli reservofficer? Läs mer om utbildningen och ansökningsperioder.