Uppdrag: Informera skolungdomar

I höst får tusentals elever på högstadier och gymnasier över hela landet träffa Försvarsmaktens 26 nya skolinformatörer. Informatörerna är själva unga och har precis genomfört sin militära grundutbildning. Deras jobb blir att öka kunskapen och stärka intresset för Försvarsmakten hos eleverna. Det gäller i synnerhet tjejerna.

Utbildning av skolinformatörer.
Utbildning av skolinformatörer.
Studiebesök vid marinen Berga. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Utbildning av skolinformatörer.
Skolinformatörerna provar delar av Försvarsmaktens mässkonceptet. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Utbildning av skolinformatörer.
Skolinformatörerna uppställda under genomgång inför praktiskt moment. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Informatören Matilda Lindström, som gjorde värnplikten i nio månader på F21 i Luleå med befattning som stabsassistent, minns hur det var för henne.

– Jag fick ingen information alls. Plötsligt fick jag ett brev hem om att jag skulle mönstra, jag hade ingen aning om någonting, berättar hon.
– Så det här är ett bra sätt att få med tjejerna. Många är rädda för Försvarsmakten och värnplikten, att det är för fysiskt, men det är det inte. Det passar alla, det är viktigt att tjejerna förstår det.

Högstadieeleverna ska få lära sig vad Försvarsmakten gör och – kanske för första gången – träffa uniformerade soldater. William Klingefjord som gjorde värnplikten som samband- och ledningssoldat på Amfibieregementet, Berga:

– Vi kommer vara två personer från Fjärde sjöstridsflottiljen som går ut och informerar. En bär blå uniform och en har grön för att visa bredden och möjligheterna i Försvarsmakten, säger han.

Informationen till gymnasieeleverna handlar om mönstring, värnplikt och grundutbildning. Där får eleverna svar på en mängd praktiska frågor om militärlivet.

– Informationen blir trovärdigare om det kommer från någon som precis gjort värnplikten. Det är alltid lättare att relatera till en jämnårig, säger Matilda Lindström.

Utöver de personliga besöken ska skolinformatörerna även kommunicera genom sociala medier och en särskild sektion på forsvarsmakten.se, som vänder sig till såväl skolungdomar och lärare som föräldrar.

Matilda Lindström och William Klingefjord ser fram mot höstens uppgifter.

– Känslan är toppen, jag är supermotiverad, säger William. – Det ska bli jättespännande och kul, säger Matilda.

Matilda Lindström, skolinformatör.
Matilda Lindström, skolinformatör.
Matilda Lindström, skolinformatör. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
William Klingefjord, skolinformatör.
William Klingefjord, skolinformatör. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten