Hundförarutbildning i Eksjö

Fältarbeten är en väldigt bred funktion och innefattar en mängd olika verksamheter och arbetsområden. Av den anledningen finns det inom fältarbetsfunktionen många olika specialister. Det kan vara till exempel maskinförare, ammunitionsröjare, dykare eller fältarbetssoldat. En annan av dessa är ingenjörregementets hundförare.

FM Lubba, fortfarande i grunddressyr. Här med störningar av människor och diverse verktyg som används när Avancerad sökpluton söker väg. Störningar som hunden måste kunna ”solla” bort för att koncentrera sig på arbetet. Foto: Amelie Magnusson/Försvarsmakten
FM Lilly förbereds inför firning. Hundarna har speciella selar för att detta ska vara möjligt. Foto: Amelie Magnusson/Försvarsmakten
FM Kroma med hundförare i gryningen under examination av sökgrupper. Hundförare följer med och stöttar de soldater och grupper som ska examineras. Här i ett områdessök. Foto: Amelie Magnusson/Försvarsmakten
FM Heia under vägsök i Skillingaryd. En rutinerad hund som valdes ut till dressyren ”vägsök”. En rad olika fina egenskaper. Hunden belönas med sin kong efter att ha hittat det som var gömt. Foto: Amelie Magnusson/Försvarsmakten
FM Kroma tillsammans med soldat ur sökgrupp. Foto: Amelie Magnusson/Försvarsmakten
FM Heia uppstallad i en ”Doglo”. Ett av många sätt att förläggas med hund. Foto: Amelie Magnusson/Försvarsmakten

Jobbet som hundförare skiljer sig avsevärt från andra befattningar i Försvarsmakten. Det är ett av få arbeten där man utöver sin roll som soldat, dessutom ska kunna arbeta och verka tillsammans med ett djur.

– Jag tror att alla hundförare kan hålla med om att vi får en väldigt speciell relation med våra hundar. Dygnet runt, vad vi än gör och var vi än är har vi dem med oss, säger Amelie Magnusson som är en av Ing 2:s hundförare..

Vid Ing 2 är hundekipagen en del av Avancerad sökpluton vid EOD- och sökkompaniet, och är en av kompaniets flera viktiga sensorer och verktyg.

Utbildningen för att kunna verka som explosivämnessökande hundekipage vid Avancerad sökpluton genomförs i flera steg. Inledningsvis genomför soldaten en tolv veckor lång, grundläggande hundförarutbildning vid Försvarsmaktens hundtjänstenhet i Stockholm. Kursen är en försvarsmaktsgemensam grundkurs där soldaten lär sig att hantera hund, regler och bestämmelser avseende hundhållning, grunder i sökmetodik och en hel del annat.

Efter genomförd grundkurs samt ett godkänt behörighetsprov väntar ytterligare utbildning och träning på Ing 2. Här utbildas och tränas hundekipaget på flertalet varianter av sprängämnen, samt metoder och tekniker specifika för högrisksök. Dessutom ges huvuddelen av ekipagen en tilläggsdressyr för att kunna genomföra det som benämns vägsök. För att kunna fungera som explosivämnessökande hundekipage krävs kontinuerlig träning, och det finns alltid något i dressyren att finslipa. Så att kunna slappna av och säga att man är helt färdigutbildad är få hundförare som känner. Men ungefärlig tid från att soldaten påbörjar grundkurs, till operativt ekipage vid Avancerad sökpluton, tar cirka två år.

– Det mest intressanta med mitt jobb och min befattning är att det aldrig går att säga att man är färdigutbildad. Detta gör att möjligheterna nästintill är oändliga till att kunna vidareutvecklas. Dessutom är det också ett väldigt varierande arbete och det samspel vi har med våra hundar tror jag är svårt att hitta någon annanstans, säger Amelie vidare.

Grundutbildningen genomförs i höst vid Ing 2

Covid-19 kom att påverka en hel del av Försvarsmaktens verksamhet. Så även utbildningen av våra hundekipage. Som en del i att minska resorna, kommer EOD- och sökkompaniet under hösten att själva genomföra även den grundläggande hundförarutbildningen i Eksjö. Något som egentligen inte är något nytt för kompaniets hundavdelning, då Ing 2 fram till 2013 även höll i grundkursen för de egna ekipagen. 

Att jobba med hund är krävande. Hundförare, instruktörer och dressörer lägger massor av tid på att lyckas få fram fungerande ekipage. Det kräver kontinuerlig träning och massor av tålamod. Dessutom är det befattningar där man uttryckligen tar med jobbet hem. Varje dag – året om.