Minusma stärker greppet i Mali

Med en utvecklad militär förmåga och ett starkare mandat från FN:s säkerhetsråd ska Minusma agera mer kraftfullt i den svåra situationen i Mali.

Dennis Gyllensporre skulle ha avslutat sitt uppdrag som chef för FN:s insats i Mali i höst, efter två år. Men som det ser ut nu stannar han ytterligare en tid. Foto: FN

Minusma i Mali är ett av FN:s svåraste fredsbevarande uppdrag någonsin. När deras mandat förnyades den 1 juli skedde det i ett läge där situationen i landet knappast blir mindre komplicerad, snarare tvärtom.

Det berättar Dennis Gyllensporre, den svenska generallöjtnant som har titeln Force commander, och alltså är chef över hela den militära delen av insatsen.

– Vi ser fortfarande en negativ trend när det gäller konflikter i landet. Terroristverksamhet med allt mer ambitiösa attacker är bara en del av bilden. Andra faktorer som försvårar situationen är kriminalitet, trafficking och etniska motsättningar, förklarar han.

Vi har ett starkt mandat och vi förväntas använda våld för att lösa uppgiften.

Dennis Gyllensporre

Större rörlighet

Det är den ena sidan av situationen. Den andra, som handlar om Minusmas sätt att agera, har en ljusare ton. Dennis Gyllensporre är arkitekten bakom en ny plan, Force adaption plan som FN:s säkerhetsråd sanktionerat i det nya mandatet. Även om genomförandet har försenats av coronapandemin så börjar planen ge effekt. Dess grundtema är ökad proaktivitet, större rörlighet och tätare samverkan med maliska regeringsstyrkor.

– Säkerhetsmässigt görs stora framsteg nu. Genom vårt stöd till maliska regeringsstyrkor har de kunnat återetablera sina positioner i norr, med enheter där man integrerat kombattanter från grupper som man tidigare stridit mot i inbördeskriget - alltså signatärer i fredsavtalet.
– Man har även etablerat förband i Timbuktu och Gao.

Dennis Gyllensporre i Mali.
Dennis Gyllensporre på patrull i Menaka tillsammans med delar av byrådet. Foto: Tommy Lundmark

Den utvecklingen stärker inte bara säkerheten i landet, utan har också ett stort signalvärde mot befolkningen, som delvis har ifrågasatt Minusma och inte sett att de bidragit till en förbättrad situation.

– Tack vare regeringsförbandens etableringar skapas även förutsättningar för att återupprätta den civila administrationen och stärka viktiga samhällsfunktioner, säger Dennis Gyllensporre.

Svårare operationer 

Under Minusmas nya mandat som trädde i kraft den 1 juli kommer den drygt 13 000 man starka FN-styrkan att förändras, i enlighet med den plan som Dennis Gyllensporre lagt grunden för. Han förklarar att de behöver kunna agera “med mer självförtroende och svara mer robust”. I praktiken innebär det fler snabbinsatsförband och även helikopter-, underrättelse- och specialförband.

Syftet är att skapa en högre flexibilitet och förmåga att genomföra “kvalificerade uppgifter”.

– Det är förband som är lätta och snabbt kan sättas in i olika delar av landet, för att hantera mer avancerade operationer.

Det svenska skyttekompaniet ska inte bara ingå i den nya stridsgruppen, utan kommer att befinna sig i "dess spets".

Dennis Gyllensporre

De nya förbanden, bland annat det svenska bidraget i Gao, kommer att ingå i en så kallad mobile taskforce, en stridsgrupp av brigads storlek. Det är förvisso något helt nytt i den här typen av fredsbevarande uppdrag, men enligt Dennis Gyllensporre nödvändigt för att kunna nå resultat i rådande situation. Minusma har två strategiska prioriteringar. Den ena är att stödja implementeringen av fredsavtalet och stödja den maliska statens ansträngningar att skydda civilbefolkningen, den andra att minska det etniska våldet och återetablera statens närvaro i centrala Mali. Minusma gör stora ansträngningar för att skydda befolkningen. Och det, förklarar han, går att göra på flera sätt.

– Vi har ett starkt mandat och vi förväntas använda våld för att lösa uppgiften när det behövs. Inte mer våld än vad som krävs, men inte heller för lite våld.

Det svenska skyttekompaniet i Gao ska inte bara ingå i den nya stridsgruppen, utan kommer att befinna sig i “dess spets”. Det kommer omgående att få engagera sig i viktiga uppgifter, och genomföra kvalificerade operationer. I takt med att stridsgruppen byggs upp kommer kompaniet att kunna få ett utökat stöd i form av enheter för transport, underrättelser och ledning.

– Även detta är nya resurser som tidigare saknats eller varit svaga, och kommer att bidra till att vi kan utföra vårt uppdrag med en hög grad av professionalism och effektivitet.

Beslutsamhet krävs

Den mer traditionella, statiska verksamheten i form av patrullering och bevakning är förstås fortfarande nödvändig och kommer att finnas kvar inom Minusma, understryker Dennis Gyllensporre.

Dennis Gyllensporre leder ett möte med militära representanter från de parterna som ingick fredsavtalet 2012. Foto: FN
Dennis Gyllensporre på patrull med tchadiska soldater i sektor norr. Foto: FN
Inspektion av ett tchadiskt förband i sektor norr. Foto: FN

Han vet naturligtvis inte vilka resultat planen och förändringarna av styrkans sammansättning kommer att leda till. Men han ser att det redan nu finns “många saker som går i rätt riktning” i Mali, och pekar bland annat på de franska insatserna Barkhane och Takuba - där för övrigt ett svenskt specialförband kommer att delta.

– Det som behövs nu är att det internationella samfundet fortsätter på den inslagna vägen och fortsätter vara beslutsamt.

Själv skulle Dennis Gyllensporre ha avslutat sitt uppdrag som Force commander i höst, efter två år. Men som det ser ut nu stannar han ytterligare en tid.

– Dels för att fullfölja och hantera den besvärliga situationen som coronapandemin innebär, men framför allt för att fullfölja genomförandet av den nya planen.