Nationella totalförsvarsdagen flyttas fram

Med anledning av den pågående coronapandemin har Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fattat beslut om att inte genomföra den nationella totalförsvarsdagen i Malmö den 19 september 2020. Projektgruppen undersöker nu möjligheten till ett nytt genomförande senvåren 2021 i Malmö.

Många myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, ideella organisationer, industri och näringsliv har entusiastiskt slutit upp i planeringen av dagen. Det har inneburit att konceptet för totalförsvarsdagen är både gediget och intressant.

Totalförsvarsfrågor kommer att vara fortsatt i fokus, inte minst med anledning av den pågående pandemin, så en nationell totalförsvarsdag kommer fortsatt att vara angelägen vid en ny tidpunkt.

– Jag är imponerad över arbetsinsatsen från alla inblandade och stolt över det koncept som vi tillsammans arbetat fram. Jag vill tacka alla som lagt tid och engagemang så här långt. En nationell totalförsvarsdag är ett tillfälle att visa hur aktörer tillsammans nu bygger ett robustare totalförsvar. Det är viktigt, så jag ser fram emot att kunna genomföra dagen vid en senare tidpunkt, säger Mats Ström, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

Inriktningen är att hitta en lämplig tidpunkt för att genomföra den nationella totalförsvarsdagen under senvåren 2021 i Malmö.