Framtida befäl tar form

Vid livkompaniet på Norrbottens pansarbataljon genomförs nu utbildning av framtida gruppbefäl och officerare. Verksamheten innebär en personalförstärkning på både kort och lång sikt.

En grupp förbereder sig inför stundade uppgift genom att rekognosera i terrängen och diskutera. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Deltagarna får lära sig att själva fatta beslut om hur de bäst utnyttjar terrängen. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Magnus Persson är en av alla deltagare som kommer direkt från grundutbildningen vid Norrbottens regemente. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Utbildningen innebär ett viktigt tillskott av både gruppbefäl och officerare till Försvarsmakten. Foto: David Carr/Försvarsmakten

Ett 50-tal deltagare har de senaste veckorna genomfört gruppbefälsutbildning, GBU. Nästa vecka kommer deltagarna att delas upp då ungefär hälften av deltagarna påbörjar förberedande officerskurs, FOK, medan övriga fortsätter gruppbefälsutbildningen. De två utbildningarna kommer att pågå parallellt till och med juli.

En soldat tittar efter fienden. Den muntliga stridsövningen genomförs utan ammunition. Foto: David Carr/Försvarsmakten

Det är stor blandning av deltagare i utbildningen. En del har varit heltidsanställda soldater i flera års tid. Många andra kommer direkt från grundutbildningen.
– Det är bra att ha en blandning av deltagare, de kan lära mycket av varandra, säger löjtnant Jacob Fritzson, kurschef för GBU/FOK vid livkompaniet.

På kort sikt innebär utbildningen en personalförstärkning av gruppbefäl redan inför kommande grundutbildningsår vid Norrbottens pansarbataljon. På längre sikt blir det ytterligare en förstärkning i form av officerare.

Utvecklar förmågan att fatta egna beslut

GBU:n innehåller både teori i lektionssalar och praktiska moment i fält. Under torsdagen befann sig deltagarna i terrängen kring Svartsjön på Bodens södra skjutfält. Där fick de genomföra en muntlig stridsövning. En av flera viktiga delar i utbildningen.
– Syftet och målet är att utveckla förmågan att fatta beslut, ge order och leda sin trupp, säger förvaltare Esko Hakasalo, instruktör vid utbildningen.

Deltagarna fick först ingångsvärden i form av förutsättning och läge om motståndaren och uppgiften.
– Därefter får de uppgiften att rekognosera, tänka, ge order och leda det momentet som vi då övar, säger Esko Hakasalo.