Försvarsmusikens supersäkra hälsning till svenska folket

Försvarsmusiken skickar en nationaldagshälsning till svenska folket. I år firas 6 juni på säkrast möjliga sätt via länk i form av 27 musiker från Försvarsmaktens tre musikkårer.

Se Försvarsmaktens tre musikkårer framföra Under blågul fana tillsammans. Foto: Christian Ekstedt, Joakim Berg, Per Textorius/Försvarsmakten

Musikerna i hälsningen kommer från Livgardets dragonmusikkår, Marinens musikkår och Arméns musikkår. Var för sig, men ändå tillsammans, framför de Försvarsmaktens marsch Under blågul fana.

Firandet fortsätter senare i form av medverkan i det tv-sända Nationaldagsfirandet i SVT klockan 20.00.

Under blågul fana är komponerad av Viktor Widqvist.

Med hopp om en fortsatt fin nationaldag!