Modifierad ubåt stärker Sveriges slagkraft i Östersjön

HMS Gotland är nu den absolut modernaste, tystaste och effektivaste ubåten i Östersjön och Västerhavet. I går tog Försvarsmakten och Första ubåtsflottiljen emot den förbättrade ubåten från Saab Kockums och Försvarets materielverk.

HMS Gotland.
HMS Gotland.
Vassare, tystare och effektivare. Den modifierade ubåten HMS Gotland har nu levererats till Försvarsmakten. Foto: Glen Pettersson/Saab
HMS Gotland.
Vassare, tystare och effektivare. Den modifierade ubåten HMS Gotland har nu levererats till Försvarsmakten. Foto: Glen Pettersson/Saab

HMS Gotland är den första av två ubåtar av typ Gotland som genomgått halvtidsmodifiering. Den andra är HMS Uppland som snart är klar för leverans. Modifieringarna handlar bland annat om ett nytt skeppsövervakningssystem, nytt strids- och eldledningssystem, dykarsluss och modernare Stirlingmotorer. Det innebär att ubåtarna är ännu tystare och i och med det svårare att jaga och bekämpa.

Ubåtarna har dessutom förlängts med två meter genom att kapa tryckskrovet mitt på och svetsa ihop det igen. Den nya tvåmeterssektionen medger bland annat nya system för energioptimering inombords.

Modifiering av de två Gotlandsubåtarna utgör ett stort steg mot nästa generations ubåtar i Försvarsmakten som går under projektbeteckningen A26. Två nya ubåtar ska byggas som ska döpas till HMS Blekinge och HMS Skåne. Eftersom den första ubåten i serien avgör vad klassen kallas, blir det alltså ubåt typ Blekinge.

Ubåt typ Blekinge håller som bäst på att byggas av Saab Kockums. Många av systemen är de samma som i de nymodifierade vilket ger många fördelar. En är till exempel besättningarnas möjligheter att växla tjänstgöringsplats mellan båda ubåtstyperna. Det ökar den operativa uthålligheten och minskar känsligheten av personalvakanser.