Mobilisering – en viktig del av övningen Swenex 20

Kön ringlar sig lång utanför vakten. Efter att ett beredskapslarm gått ut till allmänheten i radio och tv har landets alla krigsplacerade män och kvinnor nu börjat inställa sig vid sina respektive förband. Febril verksamhet pågår dygnet runt med uthämtning av personlig utrustning, vapen, ammunition och repetitionsutbildningar som snabbt spolas igenom. På kort tid har mångas vardag hastigt kastats om. Nu väntar en ny uppgift – att förstärka de redan insatsberedda delarna av marinen och bidra till ett starkare och mer uthålligt försvar av Sveriges kust.

Mobilisering vid Amfibieregementet, Berga, under SWENEX20.
Mobilisering vid Amfibieregementet, Berga, under SWENEX20.
I det inledande skedet kontrollskjuts de vapensystem som ska användas i övningen för att säkerställa att både personal och utrustning är redo att sättas in. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Mobilisering vid Amfibieregementet, Berga, under SWENEX20.
Personalen hälsotestas för att säkerställa att alla som deltar är fullt friska. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Mobilisering vid Amfibieregementet, Berga, under SWENEX20.
Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Mobilisering vid Amfibieregementet, Berga, under SWENEX20.
Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Mobilisering vid Amfibieregementet, Berga, under SWENEX20.
Foto: Victor Persson/Försvarsmakten

I verkligheten råder förvisso full aktivitet under dygnets alla timmar, men inte alls i samma utsträckning och omfattning som en riktig mobilisering av det svenska försvaret skulle ha inneburit. Under övningen Swenex, som genomförs med enheter från samtliga delar av Marinen mellan 11-21 maj, är istället målet att redan anställd personal och värnpliktiga ska öva och utveckla viktiga metoder och rutiner.

– För oss på Amfibieregementet utgör Swenex 20 bland annat ett viktigt slutmoment i våra värnpliktiga soldaters utbildning och syftar till att säkerhetsställa att de efter utbildningen kan krigsplaceras vid förbandet. Något som i sin tur också bidrar till att Sverige får ett starkare och mer uthålligt försvar i händelse av kris eller krig, säger major Fredrik Nilsson, bataljonsövningsledare vid Amfibieregementet.

Under övningens inledande mobiliseringsskede har bland annat hälsokontroller gjorts med personalen för att säkerställa att alla som deltar är fullt friska. Man har även skjutit in personliga vapen, hämtat ut ammunition och utrustning, samt genomfört kontrollskjutningar med tyngre vapensystem för att säkerställa att både personal och utrustning är redo att sättas in och påbörja lösandet av stridsuppgifter.

– Skulle vi behöva genomföra en mobilisering på riktigt i händelse av kris eller krig i vårt närområde kommer vi också behöva ta emot personal som inte varit i kontakt med militär verksamhet på väldigt länge. För att även dessa ska kunna göras insatsberedda och bidra till försvaret av Sverige krävs att vi övar och blir trygga i våra metoder och rutiner för hur vi genomför en mobilisering, fortsätter Fredrik Nilsson.

Med viktiga lärdomar dragna, övergår nu övningen i en ny fas för det övade krigsförbandet vid Amfibieregementet. Under resterande del av övningen kommer man runt om i Stockholms skärgård nu öva på att lösa några av förbandets huvuduppgifter. Det vill säga ta och försvara viktiga knutpunkter, inlopp, farleder och hamnar längs med Sveriges kust.