Marinen försvarar den svenska kusten

Det råder oroligheter i Sverige. Viktig infrastruktur har påverkats på olika sätt och den militära närvaron i Östersjön har ökat markant. Andra nationers övningar avlöser varandra och Sveriges territorium kränks av utländska militära enheter, både till sjöss och i luften.
Så inleds scenariot till övningen Swenex 20, en marin övning där försvaret av det egna territoriet och svenska intressen står i fokus.

HMS Trossö övar Skyddstjänst och Bogsering under en dagstur på Hårsfjärden.

Ombord på HMS Trossö jobbar nyanställde signalmatrosen Jens Rosén som är pensionerad balettdansare från Stockholmsoperan.
HMS Trossö övar Skyddstjänst och Bogsering under en dagstur på Hårsfjärden.

Ombord på HMS Trossö jobbar nyanställde signalmatrosen Jens Rosén som är pensionerad balettdansare från Stockholmsoperan.
Ökad militär närvaro och kränkningar av svenskt territorium är en del i det scenario som ligger till grund för marinövning Swenex 20 som genomförs i maj 2020. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
I oktober 2019 genomfördes den stora nationella marinövningen Swenex 19. Amfibieförband. sjöstridskrafter understödda av helikopter och flygstridskrafter övade nationell strid på sydkusten. På bilderna övar amfibiesoldater på att slå en fiende som luftlandsatts på en ö.
Amfibieförband skyddar kuststräckor och säkrar hamnar och motverkar därmed motståndarens försök att befästa sig på svensk mark. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

För att möta en tänkt fiendes försök att skära av Sverige från omvärlden förstärks marinens närvaro till sjöss för att bevaka Sveriges gränser i Östersjön.

– Trots rådande läge är det viktigt att vi fortsätter genomföra övningar. Genom Swenex bidrar vi till att Försvarsmakten fortsatt kan upprätthålla Sveriges säkerhet och beredskap i en tid då samhället är under påfrestning, säger Jonas Källestedt, chef för Sjöstridsskolan och övningsledare för Swenex 20.

Höjd utbildningsnivå

Trots diplomatiska förhandlingar och uppvisad närvaro eskalerar situationen. Sverige kan inte längre utesluta ett angrepp med militära medel och påbörjar mobilisering av allt större volymer. Marinen avdelar förstärkningar till västkusten för att stärka skyddet av våra sjöförbindelser. Med hjälp av dykare, minjakter, amfibieförband och tekniska hjälpmedel ombord på insatsberedda örlogsfartyg säkras viktiga farleder och hamnområden för att öka uthålligheten och motverka motståndarens försök att befästa sig på svensk mark.

– Marinen övar för att vidmakthålla och utveckla förmågan till väpnad strid. Vår personal måste ha en hög utbildningsnivå och vara väl förtrogen med våra system och materiel. Vi uppnår detta genom att öva vår personal med den utrustningen och de system som vi skulle använda i ett skarpt läge om Sverige blir utsatt för ett väpnat angrepp, säger Jonas Källestedt.

Anpassade övningsmoment

Då övningen genomförs under en period när Sverige är starkt påverkat av Covid-19 har samtliga övningsmoment anpassats för att minimera risken för skador som kan belasta någon del av den allmänna sjukvården. Marinen har inte kallat in pliktpersonal till övningen. Swenex 20 kommer att utgå från de marina förbandens basområden och inte koncentreras till en region. Detta innebär att det kommer att vara en ökad militär verksamhet i Stockholms- och Göteborgs skärgård.