Herbert har tjänat Hemvärnet i 80 år

Den 29 maj 1940 beslutade riksdagen att bilda Hemvärnet. Av de cirka 94 000 personer som gick med i Hemvärnet 1940 är det nu bara ett fåtal kvar. En av dem är löjtnant Herbert Johansson från Halland.

Löjtnant Herbert Johansson uppvaktades för sina 80 år i Hemvärnet. Foto: Peter Eriksson/Försvarsmakten

Han blev antagen den 7 augusti 1940 och har således på olika sätt tjänstgjort inom Hemvärnet under hela dess existens. De första 53 åren i aktiv tjänst och sedan 1993 som hemvärnsveteran.

– Jag gick med Ås-Sällstorps hemvärnsområde 1940 då det bildades. Det var krigstid och jag ville ställa upp för landet och vår hembygd. Vi var runt 60 personer. I början övade vi nästan varje vecka. Jag var intresserad hela tiden jag var med. Ända fram tills jag blev veteran var jag aktiv. Efter det fortsatte vi att träffas i hemvärnsföreningen för samkväm. Det var god kamratskap, sa Herbert Johansson.

Då Hemvärnet firar 80 i år ville rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg uppmärksamma Herbert Johanssons långa karriär genom att tilldela honom rikshemvärnschefens diplom. Detta delades ut av Hallandsgruppens chef överstelöjtnant Christer Mårtensson.

Ceremonin genomfördes hemma hos Herbert i Veddige, utomhus och under säkra förhållanden med hänsyn tagen till coronapandemin. Med på plats var förutom Hallandsgruppens chef även ställföreträdande bataljonschef i 45:e hemvärnsbataljonen samt en trumpetare från musikkåren. Det hölls tal och rikshemvärnschefens diplom, sköld från hallandsgruppen och sköld från 45:e hemvärnsbataljonen delades ut. Ceremonin avslutades med fanfar och Herbert tackades för lång och trogen tjänst. Herbert som är vid god vigör uppskattade uppvaktningen.

– Det var riktigt roligt att uppvakta Herbert. Det har han förtjänat. Vilken trotjänare, 80 år inom Hemvärnet, sa chefen för Hallandsgruppen Christer Mårtensson.

Herbert har haft en rad olika befattningar inom Hemvärnet, från gruppchef till hemvärnschef. Herbert fick sitt tjänsteårstecken i guld redan 1971 för sina då 30 år inom Hemvärnet. Han har verkat i Hallands norra delar inom Kungsbacka krets och Viskadalens hemvärnsområde.