Första kullen cybersoldater redo att rycka in

Många var kallade men få utvalda. Av de 70-tal personer som gått vidare till den utökade mönstringen har nu 30 stycken rekryter plockats ut för cybersoldatsutbildningen i Enköping.

I juli rycker de första 30 cybersoldaterna in i Enköping. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Den 22 juli rycker de in för pilotomgången av utbildningen till cybersoldat. Rekryterna börjar med en grundutbildning (GMU) följd av en befattningsutbildning i tätt samarbete med KTH, Kungliga tekniska högskolan. Allt avslutas med en tid ute på förband.

– Det känns både spännande, hedrande och lite nervöst. Jag mönstrade som frivillig och ville testa min förmåga. Jag hoppas att cybersoldat kommer passa mig och förhoppningen är att Försvarsmakten vill behålla mig efteråt, säger Maria, som i dag jobbar som barista men som enligt egen utsago är lite av en datanörd på fritiden.

De som rycker in har ett åldersspann mellan 18- 33 år och förutom ett gemensamt data- och teknikintresse verkar de gilla sport och äventyr och vill göra en insats för landet, allt enligt den statistik som samlats in vid mönstringen.

– Jag hade ingen tanke på att bli cybersoldat när jag mönstrade, men det gick bra på testerna. Det känns väldigt inspirerande att blivit utvald, speciellt som det verkade vara väldigt hög nivå på alla som vad med på den utökade mönstringen, säger Carl som i dag jobbar som sjuksköterska på ambulans men som även han ser en framtid inom Försvarsmakten.

I samarbete med KTH utvecklas kurser till befattningsutbildningen som cybersoldat. Utbildningen kommer i stor utsträckning vara utmaningsdriven, där soldaterna får uppgifter att lösa både enskilt och i grupp.

Kärnan i arbetet med att förstärka cyberförsvarsförmågan är utökad kapacitet till defensiva och offensiva cyberoperationer mot kvalificerade motståndare i cyberdomänen. Cyberoperationer är en lika självklar del i modern krigsföring som mark-, sjö- och luftoperationer och är därmed en naturlig del av det nationella försvaret av Sverige och svenska intressen.

Namnen på individerna i texten är ändrade av sekretesskäl.