Därför fortsätter Försvarsmakten att öva

Nyligen kom beslutet att flytta fram den stora försvarsmaktsövningen Aurora 20 som var planerad att genomföras under maj. Det innebär dock inte att Försvarsmakten slutar att öva. Samtliga försvarsgrenar planerar att genomföra slutövningar för pliktpersonal.

Se videoklippet "Därför fortsätter Försvarsmakten att öva". Foto: Försvarsmakten
I maj drar den årliga marina övningen Swenex igång. Samtidigt pågår flera av arméns och flygvapnets slutövningar. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

– Att upprätthålla Sveriges beredskap och säkerhet är ännu viktigare nu när samhället är sårbart och utsatt för stor påfrestning, säger generallöjtnant Johan Svensson, Försvarsmaktens produktionschef.

Omvärldsläget är än mer oförutsägbart, instabilt och komplext än tidigare, beroende på den rådande situationen i världen. Hur världen kommer att se ut och hur andra länder uppträder efter pandemin är svårt att förutsäga. Därför är det extra viktigt att Sveriges försvarsförmåga upprätthålls och synliggörs.

– Övning behövs för ett starkt och trovärdigt försvar och så att vi kan möta uppkomna händelser nu och i framtiden, säger Johan Svensson.

I maj drar den årliga marina övningen Swenex igång. Samtidigt pågår flera av arméns och flygvapnets slutövningar. Samtliga övningar är i mindre omfattning jämfört med den tänkta Aurora 20, och genomförs med hänsyn till risk för smittspridning.

– Det är viktigt att inneliggande värnpliktiga kan slutföra sin utbildning – både för deras personliga del och för Sveriges – så de kan bidra till försvaret av Sverige, säger Johan Svensson. 

Försvarsmakten har ett tydligt uppdrag av regering och riksdag: att värna Sveriges frihet genom ett militärt försvar. Och det uppdraget måste fullföljas.

– Det är viktigt att vi upprätthåller vår förmåga, samtidigt som vi stödjer samhällets olika myndigheter med kompetens och resurser på alla sätt vi kan.