Amerikanska bombflygplan övar i Sverige

I dag genomförde flygvapnet en samövning med delar ur det amerikanska flygvapnet. En övning som planerats sedan länge där samtliga flygvapenförband med stridsflyg samt Luftstridsskolan deltog.

Svenskt stridsflyg har eskorterat amerikanska bombflygplan i svenskt luftrum.
Samövning med amerikanska flygvapnet. Övningen genomfördes i svenskt luftrum med fokus på samverkan. USA är, tillsammans med Finland, Sveriges viktigaste samarbetspartners. Övningen stärker Sveriges försvarsförmåga samtidigt som samarbetet med USA utvecklas vilket är mycket viktigt om Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.
Svenskt stridsflyg har eskorterat amerikanska bombflygplan i svenskt luftrum. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Samövning med amerikanska flygvapnet. Övningen genomfördes i svenskt luftrum med fokus på samverkan. USA är, tillsammans med Finland, Sveriges viktigaste samarbetspartners. Övningen stärker Sveriges försvarsförmåga samtidigt som samarbetet med USA utvecklas vilket är mycket viktigt om Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.
Svenskt stridsflyg har eskorterat amerikanska bombflygplan i svenskt luftrum. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Lufttankning.
Lufttankning av Jas 39 Gripen. Foto: TSgt Emerson Nuñez

Svenskt stridsflyg – Jas 39 Gripen – har eskorterat amerikanska bombflygplan av typen B-1B Lancer i svenskt luftrum. Även lufttankning från amerikanska KC-135 genomfördes för att öka vår uthållighet i luften. Företaget leddes av svensk flygstridsledning.

– Flygvapnets viktigaste uppgift är att leverera ett starkt luftförsvar där vi kontrollerar vårt luftrum. Genom att flygvapnet kontrollerar luftrummet ger det förutsättning för markmålsoperation, vilket även fingerades under denna övning, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström.

Omvärldsläget blir alltmer oförutsägbart och instabilt. Skulle till exempel en konflikt uppstå i vårt närområde kommer Sverige att bli berört.

Sverige har också varit tydlig i solidaritetsförklaringen att vi inte kommer att stå passiva om angrepp genomförs mot oss, våra samarbetspartners eller nationer kring Östersjön. Militära samarbeten är viktiga för att långsiktigt skapa stabilitet och säkerhet.

Försvarsmaktens deltagande i internationella övningar, både i och utanför Sverige, följer den försvarspolitiska inriktningen och syftar till att utveckla interoperabiliteten och övningsverksamheten i närområdet.

– En bra övning där vi visar på interoperabilitet och att vi är en trovärdig och relevant partner. Den transatlantiska länken och samövning med amerikanska flygförband ökar vår förmåga. Vi ska enskilt och tillsammans med andra skapa säkerhet och stabilitet i vårt närområde, säger han.

USA är tillsammans med Finland Sveriges viktigaste samarbetspartners. Övningen stärker Sveriges försvarsförmåga samtidigt som samarbetet med USA utvecklas vilket är mycket viktigt om Sverige utsätts för ett väpnat angrepp.

Försvarsmaktens samarbete med USA tar sin utgångspunkt i det Statement of intent som tecknades 2016 mellan Sverige och USA.

– Huvudsyftet med övningen har varit att utveckla metoder och procedurer för taktisk eskortering av bombflyg, flygunderstöd samt genomföra lufttankning, avslutar Carl-Johan Edström.

Visningsbild för film, övning med amerikanska flygvapnet.
Se videoklippet från övningen med amerikanska flygvapnet. Foto: Försvarsmakten