Företag stödjer Försvarsmakten med transporter

Lastbilstillverkaren Scania stödjer Försvarsmakten med de mest prioriterade transporterna från myndighetens centrallager i Arboga. Fordonen står startklara i Södertälje och förarna är beredda att köra dit Försvarsmakten kommenderar dem. Inställelsetiden till Arboga är cirka tre timmar och tillgängligheten gäller dygnet runt.

De transporter som Försvarsmakten inte har kapacitet att genomföra körs nu av Scania och Volvo. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Stödet till Försvarsmakten sker inom ramen för totalförsvaret och samverkan mellan Försvarsmakten och civila företag. De transporter Scania genomför är inte kontrakterade och konkurrerar därmed inte heller med myndighetens transportavtal.

– Det handlar om de transporter där vi för tillfället inte själva har tillräcklig kapacitet att utföra transporten. Försvarsmaktens specialtransporter är just nu hårt ansträngda och det är inte alltid transportindustrin kan genomföra dem, säger Stefan Leijonhufvud Nohrénius på Försvarsmaktens högkvarter.

Totalt handlar det om tre förare och dragbilar med citytrailer (lastlängd 9,4 meter och en lastvikt på 20 ton). Alternativt kan det vid behov kopplas till en treaxlig semitrailer med lastlängd på 13,6 meter och en lastvikt på 25 ton.

Även Volvo lastvagnar samarbetar med Försvarsmakten för att transportera medicinsk materiel inom Sverige. Volvo tillhandahåller fordon och förare samt vid behov också elverk och olika anläggningsmaskiner. Stödet sker inom ramen för koncernens engagemang i det svenska totalförsvaret.