Civila riskerar livet på militära skjutfält

Försvarsmakten ser ett ökande problem med allmänhet som av misstag eller oaktsamhet befinner sig inne på militära skjutfält när det pågår övningar. Trots att det är förbjudet och dessutom livsfarligt.

Värnpliktiga  soldater som går mot att bli säksoldater genomför befattningsutbildning på Marma skjutfält. Detta involverar bland annat KSP58-utbildning och fältarbete (sprängning och minor).
Värnpliktiga  soldater som går mot att bli säksoldater genomför befattningsutbildning på Marma skjutfält. Detta involverar bland annat KSP58-utbildning och fältarbete (sprängning och minor).
På militära skjutfält pågår det övningar, trots coronapandemin. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

– Alla verkar inte ha uppfattat att Försvarsmaktens verksamhet fortfarande pågår, trots corona. Även om Aurora skjutits upp har vi inte upphört med vår verksamhet, säger Roger Rappell, som är skjutfältchef på Skaraborgs regemente (P 4).

Även flygvapnet och marinen genomför verksamhet som vanligt, och nu när många jobbar hemifrån istället så uppmärksammas flygverksamheten på ett annat sätt.
– Vi får betydligt fler samtal från boende i närheten än tidigare. En orsak till det kan ju vara att folk arbetar hemifrån i större utsträckning och uppmärksammar vår verksamhet på ett annat sätt. Men vår flygverksamhet har inte förändrats utan vi är i luften precis på samma sätt som tidigare, säger Lena Bogren, kommunikationschef på Skaraborgs flygflottilj (F 7).

Gå aldrig in på ett avlyst skjutfält

På bara några dagar i förra veckan inträffade tre allvarliga incidenter. På Remmene skjutfält utanför Herrljunga höll man på med röjning av oexploderad ammunition när två flickor kom ridande in på området.
– De hade ridit förbi en stängd bom och struntat i att läsa varningsanslaget vilket resulterade i en polisanmälan, säger Roger Rappell.

På Sågebackens skjutfält utanför Uddevalla höll man på med sprängtjänst och skulle just tända på när soldaterna i ögonvrån såg en cyklist komma körande och hann precis avbryta.
– Även där var det väl skyltat, men det verkar som om böter är mer kännbart än risken för att dö, säger Roger Rappell.

På samma skjutfält var det under lördagen fyra äldre män som gått förbi den stängda bommen och när de stoppades var deras förklaring aningens vag, konstaterar Roger Rappell.
– De trodde inte vi övade under coronatider och de påstod att de varken såg eller hörde någon militär, men det är ju där vi inte är som det är livsfarligt att befinna sig, då är man troligen i målområdet.

Ta skyltar på största allvar

När det inte pågår övningar är Försvarsmaktens skjutfält oftast öppna för allmänheten och är i många fall populära områden för friluftsliv. Men när fälten är avlysta råder det alltid tillträdesförbud enligt Skyddslagen. Därför är det viktigt att man tar varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar.

Även om det inte alltid pågår skarpskjutning så kan det pågå annan verksamhet – till exempel trafik med tunga fordon där förarna inte räknar med att obehöriga kan befinna sig i området. Är man osäker på vad som gäller finns mer information på Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten bedriver verksamhet på olika sätt 24 timmar om dygnet, alla dagar i veckan, året runt.

Samlade resurser från olika myndigheter hjälps åt att bekämpa skogsbranden vid Älvdalens skjutfält. Försvarsmakten bidrar med flera resurser men i huvudsak med personal ur hemvärnet och helikopterflotiljen.
Samlade resurser från olika myndigheter hjälps åt att bekämpa skogsbranden vid Älvdalens skjutfält. Försvarsmakten bidrar med flera resurser men i huvudsak med personal ur hemvärnet och helikopterflotiljen.
Det är viktigt att allmänheten tar varningsskyltar, avspärrningar och anslag på största allvar. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten