Delar av Totalförsvarsövning 2020 skjuts upp

Coronavirusets spridning påverkar många delar av Sverige. MSB:s och Försvarsmaktens övningsledning för Totalförsvarsövning 2020 har därför beslutat att skjuta upp två regionala delar av övningen som skulle genomförts i mars.

Totalförsvarsövning 2020 startade i november 2019 och är planerad att pågå hela 2020 ut. Övningen består av aktiviteter på lokal, regional och nationell nivå liksom i fält. Övningen leds och samordnas av Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De delar som nu skjuts upp är två regionala övningstillfällen i Västra och Mellersta militärregionen.

– MSB och Försvarsmakten följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att minska risken för smittspridning, säger MSB:s projektledare för Totalförsvarsövning 2020 Anna Karphammar. Det här är viktiga övningstillfällen. Totalförsvaret har inte övat i den här storleken på väldigt länge, men vi måste se till helheten och ta vårt ansvar att inte riskera att utsätta deltagarna för smitta.

– Nu har vi en situation i Sverige när myndigheter, kommuner och regionala aktörer liksom andra organisationen och näringslivet behöver samverka för landets och invånarnas bästa, säger Försvarsmaktens projektledare överste Mikael Johnsson.
– En viktig aspekt för oss när vi diskuterat hur vi ska hantera de här delarna av övningen i den här situationen har varit att värna ledningskapaciteten hos deltagande organisationer.

I var och en av dessa övningsdelar skulle 200–300 deltagare inom totalförsvaret samlas. Många av dem beslutsfattare.