Begränsningar avseende pliktpersonals fritid och hemresor

Försvarsmakten har i dag fattat beslut om att begränsa möjligheten för totalförsvarspliktig personals rätt att vistas på valfri plats på sin fritid. Syftet är att upprätthålla anbefalld beredskap och minska smittspridningen av covid-19 mellan regioner i landet och inom myndighetens förband och skolor.

Med anledning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten gett ut riktlinjer för nationella resor. Resor inom landet ska övervägas noga med anledning av att minska smittspridningen av covid-19. Värnpliktig personal vid Försvarsmaktens förband och skolor reser oftast till och från sina utbildningsplatser från olika delar av landet. I och med Försvarsmaktens beslut medges inte hemresor för pliktpersonal.

– Stora ansträngningar görs för att Försvarsmakten ska kunna bistå den civila sjukvården i omhändertagandet av sjuka. Lika viktigt är att vi genomför förebyggande åtgärder för att bromsa smittspridningen i vårt land. Det här beslutet gör, i det här skedet av virusutbrottet, stor skillnad, säger Markus Karumo chefläkare i Försvarsmakten.

Beslutet är framtaget i samråd med Folkhälsomyndigheten och Försvarsmaktens medicinska experter och gäller från och med den 27 mars och minst intill den 17 april.