Anskaffning av grundläggande skolflygplan

I dag har regeringen beslutat bemyndiga Försvarsmakten att anskaffa nya skolflygplan för den grundläggande flygutbildningen.

Pilotelever och lärare på väg ut för ett flygpass. Bilden är tagen i samband med Flygskolans vingexamen förra året.
Pilotelever och lärare på väg ut för ett flygpass. Bilden är tagen i samband med Flygskolans vingexamen förra året.
Pilotelever och lärare på väg ut för ett flygpass. Bilden är tagen i samband med Flygskolans vingexamen förra året. Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten

− Ett efterlängtat och otroligt viktigt beslut. Anskaffningen är en grundförutsättning för utbildning av nya piloter i det nya militära flygutbildningssystemet, säger flygvapenchefen Carl-Johan Edström.

Beslutet innebär att anskaffningen av ett propellerflygplan, ett så kallat Basic Trainer Aircraft, nu kan påbörjas.

Det skolflygplan som idag används för att utbilda stridspiloter är SK 60. Det kommer fortsatt vara i tjänst ytterligare några år.

− Det är för tidigt att säga vilket propellerplan som kommer att anskaffas, vi tittar på flera alternativ. Det viktiga är att det uppfyller kravspecifikationen, till exempel att det är ett modernt propellerflygplan med digital instrumentering. Det arbetet startar nu i nära samarbete med Försvarets Materielverk, säger Carl-Johan Edström.

Målbilden är att det nya flygplanet ska vara i drift 2023 efter att upphandling och introduktion av flygplanet är genomfört.