Tidigare skjutbana redo för friluftsliv

Torsdagen den 5 februari genomförde Försvarsmaktens miljöprövningsenhet tillsammans med Fortifikationsverket och entreprenören slutbesiktning av saneringen som genomförts av Försvarsmaktens tidigare skjutbana på före detta A 3:s övningsområde i Norra Åsum i Kristianstad kommun.

Saneringsarbete vid skjutbanan. Foto: Mark Björnfors/AFRY
Björn Norrbrand, Försvarsmaktens miljöprövningsenhet och Sara Svärd, Fortifikationsverket vid slutbesiktningen. Foto: Mark Björnfors/AFRY

Fortifikationsverket har på uppdrag av Försvarsmaktens miljöprövningsenhet upphandlat en entreprenör och därefter genomfört saneringen.

– Försvarsmakten har genomfört en fullgod sanering och lämnar nu över ren mark till kommunen, säger Björn Norrbrand som är projektsamordnare vid Försvarsmaktens miljöprövningsenhet.

Totalt har 2 676 ton blyförorenad jord och kulfångssand tagits omhand. Efter att Försvarsmakten lämnat området och genomfört saneringen ska Kristianstads kommun utveckla området till ett frilufts- och strövområde.