Inryck Mali 12 – let's Gao!

I januari var det dags för inryck för Mali 12. Förbandet påbörjade då sin gemensamma utbildning inför insatsen i Mali.

Stefan Sahlström, kontingentschef Mali 12 Foto: Zsuzsanna Höjvall/Försvarsmakten

Inledningsvis utbildas personalen i Skövde innan det är dags för utbildning på Livgardet och därefter resa till Mali. Det är Trängregementet i Skövde som är uppsättande förband för både Mali 11 och 12. 

Mali 12 kommer att ha en annorlunda uppgift än Mali 1 till 10. Tidigare Malistyrkor har haft underrättelseinhämtning som huvuduppgift. Även Mali 11, som befinner sig i Mali nu, har ett unikt uppdrag. Mali 11 nedmonterar den tidigare campen i Timbuktu och flyttar delar av den samt del av materielen till supercampen i Gao i den östra delen av landet. Mali 12 kommer att etablera sig på Camp Castor i Gao, och består till största del av logistik- och skyttesoldater. Den svenska nationella stödenheten NSE kommer finnas kvar i Bamako.

Mali 12 är ett skytteförband, ett så kallat LIPTG (Light Infantry Patrolling Task Group). Förbandet ska, genom stabiliserande metoder, genomföra säkerhetsoperationer till stöd för Minusmas stabiliserande operationer. Detta gör Mali 12 genom att bland annat kunna stridsspana, övervaka, skydda objekt, person eller verksamhet, ge stöd till polis och eskortera transporter. Förbandet består till övervägande del av logistiksoldater från Trängregementet och skyttesoldater från Livregementets Husarer K3 i Karlsborg. 

Läget i Mali oroligt och hotnivån är hög. Det finns etniska och politiska motsättningar och flera olika terrorgrupper är verksamma i landet. FN-insatsen i Mali bedöms vara den farligaste av alla nu pågående FN-insatser.

– Förutom bra organisation, gedigen utbildning och hög kompetens i förbandet är även attityden och förhållningssättet viktigt för att klara uppgiften, säger Stefan Sahlström, kontingentschefen för Mali 12.

– När man genomför ett riskfyllt uppdrag är tilliten till varandra särskilt viktig. Därför lyfter vi fram värden som god arbetsmiljö, kamratskap, ansvar, öppenhet och lojalitet. Ordning och reda är en förutsättning, och samtidigt får man ha ett mindset där man är beredd på att förutsättningarna snabbt kan ändras. Vår förbandsanda kan sammanfattas med uttrycket "häng med, det blir kul!", säger Stefan Sahlström.