Sveriges insats i Irak avbryts tillfälligt

Sverige deltar med cirka 70 personer i den multinationella insatsen i Irak. Uppgiften är att fungera som rådgivare och utbilda det irakiska försvaret. Med anledning av säkerhetsläget, har Försvarsmakten fattat beslut om att tillfälligt på plats avbryta verksamheten.

Försvarsmakten följer händelseutvecklingen noga och kommer att vidta nödvändiga åtgärder om läget kräver det.   

Med hänsyn taget till det fortsatt försämrade säkerhetsläget kommer den planerade rotationen för svensk personal tills vidare inte att genomföras.