Optimistisk överbefälhavare pekade ut riktningen

På måndagen var det dags för överbefälhavaren Micael Bydéns anförande på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Under rubriken ”Militärt försvar i tillväxt” belyste Micael Bydén att vi lever i en tid där omvärldsutvecklingen ställer krav på ett starkare försvar.

ÖB Micael Bydén talade under rubriken ”Militärt försvar i tillväxt”. Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten
ÖB Micael Bydén talade under rubriken ”Militärt försvar i tillväxt”. Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Ett krav som myndigheten också lever upp till.
– Den samlade försvarskraften har ökat. Det gäller för Försvarsmaktens generellt och för de olika stridskrafterna. Tillskotten i hela perioden gör att vi kan slutföra intentionerna i 2015 års försvarsbeslut, sa ÖB.

Överbefälhavaren konstaterade att 4 500 motiverade unga kvinnor och män utbildats under 2019.

Kvalificerade övningar har genomförts inom alla försvarsgrenar, både nationellt och internationellt. Samarbeten över gränserna, inte minst med Finland, har fördjupats och utvecklingen av ett modernt totalförsvar har påbörjats tillsammans med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB).
– Vi har kommit långt under de här fyra åren men vi är inte klara, fastslog ÖB.

ÖB om ett militärt försvar i tillväxt. Foto: Försvarsmakten