Irakstyrkan hyllad för sin insats

”Ni är en viktig del av Sveriges säkerhetspolitik”

Efter sex månader i insatsområdet skulle de ha kommit hem i början av januari. Men en robotattack från Iran mot militära baser i Irak medförde att hemresan fick skjutas upp. Efter en tid i händelsernas centrum är nu alla åter på svensk mark. I dag fick soldaterna i Irak 02 ta emot en välförtjänt medalj för sina insatser av arméchefen Karl Engelbrektson, vid en ceremoni på Arméns jägarbataljon i Arvidsjaur.

Medaljerade. Soldaterna ur Irak 02 medaljerades och tackades av arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson, till vänster. Tackade gjorde även överste Jonny Lindfors, chef för Norrbottens regemente, och överstelöjtnant Mathias Holmqvist, chef för Arméns jägarbataljon. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Medaljen. Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Parad för fanan. Medaljceremonin hölls i gymnastiksalen vid jägarbataljonen i Arvidsjaur. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Ceremonin inramades med musik signerad Arméns musikkår. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Tack. I sitt tal tackade arméchefen både soldater och anhöriga. ”Utan er fungerar det inte.” Foto: David Carr/Försvarsmakten
Soldaterna uppställda för medaljering. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Överstelöjtnant David Engström, chef för Irak 02, var inte rädd under insatsen. ”Vårt förband har varit väl förberedda”. Foto: David Carr/Försvarsmakten
Glada miner på Arvidsjaurs flygplats då delar av Irak 02 kom hem. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Soldaterna i Irak 02 består till huvuddel av jägarsoldater från jägarbataljonen i Arvidsjaur. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Hem ljuva hem. Styrkan har kommit hem i omgångar under januari. Foto: Mattias Hellgren/Försvarsmakten
Överste Jonny Lindfors, chef för Norrbottens regemente, tillsammans med överstelöjtnant Mathias Holmqvist, chef för Arméns jägarbataljon. Foto: David Carr/Försvarsmakten

I närvaro av kollegor, anhöriga och gäster och med högtidlig inramning av Arméns musikkår och fanvakten intog soldaterna sina platser.

Arméchefen påpekade att vi lever i en världsordning där vi nästan tar stabilitet i världen för givet.

 – Vi måste komma ihåg att vi lever i en global värld, där vi är beroende av varandra och där alla har ett ansvar för att hjälpa till att rädda liv. Och ni är en konkret och viktig del av den svenska säkerhetspolitiken. Sverige kan inte leverera utan dugliga svenska soldater och jag vill tacka er för att ni visat att den svenska utbildningen och det svenska ledarskapet håller en hög nivå.

– När de svåra situationerna uppstod visste ni vad ni skulle göra, ni har levererat!

Tack till de anhöriga

Arméchefen vände sig även direkt till de anhöriga.
– Utan er fungerar det inte. Det är viktigt för våra soldater att ha en familj, ett hem, jägarbataljonen, regementet eller Försvarsmakten att längta tillbaka till. Ni har upplevt mycket på läktaren när era soldater har spelat och det är inte alltid lätt. Ett stort tack till er!

David Engström har varit chef för Irak 02 och var glad över att samla alla soldater för medaljceremoni i dag.
– Tiden i Irak har varit mycket intressant. Insatsen har varit dynamisk, komplex och oförutsägbar. Det har gjort att mycket har förändras det halvåret som vi var på plats och det jag framför allt tar med mig är att det är viktigt att vi har en bra grundträning, särskilt i områden där situationen är oförutsägbar. Trots att läget var oroligt var jag inte rädd under insatsen, vårt förband har varit väl förberedda och är tränade för att uppträda i komplexa och farliga miljöer.

Ceremonin avslutades med medaljutdelning till både soldater och anhöriga.
– Medaljen är en individuell utmärkelse, men även den ska ses i ett större sammanhang. Ni i Irak 02 är en del av världspolitiken och vi är stolta över er, sa arméchefen.