Gemensamt fokus på jämställdhet och likabehandling

Under 2020 ska tio chefer från fyra olika organisationer i Hallands län utbildas och coachas i frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Respektive organisation ser en utvecklingspotential i den egna verksamheten och alla ser positivt på olikheter och mångfald. Målet är att lyfta och utveckla frågorna i organisationerna men också att öka kunskapen och ge konkreta verktyg för att hantera jämställdhetsfrågor i vardagen.

Alla deltagare och coacher samlade för en inspirerande uppstart på Halmstad slott under fredagen. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Gender coach projekt Halland genomförs, med inspiration från ett centralt utbildningsprogram i Försvarsmakten, i samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, Räddningstjänsten Väst, Militärhögskolan Halmstad och Försvarsmaktens tekniska skola. Under drygt ett år genomförs åtta träffar med föreläsningar, reflektioner och diskussioner. En central del i genomförandet är att deltagarna delar med sig av erfarenheter och lärdomar sinsemellan. Alla deltagarna har en personlig coach som de ska träffa kontinuerligt under projektets gång. Mellan träffarna ska deltagarna arbeta med uppgifter kopplade till likabehandling och jämställdhet och i det finns coacherna som ett bollplank för att utveckla och finna nya tankar och idéer.

Att olikheter och mångfald berikar betonar alla fyra organisationerna. Samtliga har komplexa uppgifter i samhället som ska lösas i såväl fred, kris som krig. För att göra det på bästa sätt behövs olikheter och en ökad mångfald som ger fler och nya perspektiv. Samtidigt som kunskapen höjs i viktiga frågor byggs stabila nätverk mellan aktörerna vilket stärker den regionala samverkan. Fredagen den 24 januari var det uppstart och projektgruppen, deltagarna och coacherna var förväntansfulla.

En av deltagarna är Anders Stach, chef för Militärhögskolan i Halmstad.
– Jag ser verkligen fram emot att möta företrädare från andra myndigheter och tillsammans utvecklas och inspireras på ett personligt plan. Sen hoppas jag att få ytterligare insikt i hur Försvarsmakten, genom högre grad av olikhet och fler perspektiv på lösningar, mer effektivt och med större oförutsägbarhet för motståndaren kan lyckas med våra uppdrag – nu och i framtiden.

De personliga coacherna har handplockats för att på bästa sätt kunna matcha respektive deltagare under projektets gång. Försvarsmaktens deltagare har fått namnkunniga och erfarna coacher i form av bland andra Frida Stranne, forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad, och Farhad Khaghani, interkulturell kommunikatör från föreningen Noaks ark.

Annelie Vesterholm, chef för Försvarsmaktens tekniska skola, har träffat sin coach, Farhad Khaghani, inför uppstarten och hon ser mycket fram emot att komma igång.
– Det första mötet med min coach kändes positivt och inspirerande. Det ska bli spännande att vara med i projektet och få insikt av andra människors erfarenheter och hur de har hanterat dem. Jag tycker olikheter berikar och stärker organisationen men vi behöver mer för att lösa våra uppgifter på ett ännu bättre sätt.

Från Försvarsmakten deltar Anders Stach, chef för Militärhögskolan Halmstad, Annelie Vesterholm, chef för Försvarsmaktens tekniska skola, Gabriela Eriksson, HR-chef på Militärhögskolan Halmstad, Niklas Jörnsby, ställföreträdande chef Försvarsmaktens tekniska skola och Mikael Larsson, enhetschef vid utbildningsenheten, Försvarsmaktens tekniska skola.