Attack mot militärbas i Irak

Sent under tisdagen den 7 januari mot den 8 januari, attackerades militärbaser i Irak där koalitionen är stationerad där även Sverige ingår. Under tisdagen inkom larm om attacker, personalen på plats vidtog åtgärder enligt skyddsrutin. Ingen skadades och alla mår bra. Personalen har nu återgått till normal verksamhet men med ytterligare höjd beredskap.

Försvarsmakten tillsammans med regeringen följer noga utvecklingen och vidtar åtgärder efterhand. Sverige är kvar i området och det finns handlingsplaner för att ta hem vår personal om beslut så fattas. Ett nära samarbete och dialog genomförs samtidigt inom koalitionen på plats.