Armén spelade sig igenom Aurora 20

Drygt 100 officerare med ansvar för planering och genomförande av storövningen Aurora 20 samlades i Skövde under tre dagar för att gemensamt spela sig igenom arméns moment under övningen.
– Vi har hittat de möjligheter och begränsningar som är aktuella just nu och det ger oss en bra grund för att gå vidare med planeringen, konstaterade överstelöjtnant Claes Sylvén, Markstridsskolan, biträdande övningsledare för armén.

Markstridsskolans överstelöjtnant Claes Sylvén samlade drygt 100 officerare med ansvar för planering och genomförande av Aurora 20 runt den stora kartan som var utlagd på golvet i Götasalen på Trängregementet. Foto: Alf Johansson/Försvarsmakten

Aurora 20 kommer att pågå under maj och början av juni i år. Startskottet för arméns övningsplanering ljöd när överste Stefan Smedman, chef för Markstridsskolan samt övningsledare för markarenan under Aurora 20, gav Claes Sylvén uppdraget att ansvara för den faktiska planeringen.
– Det skedde i slutet av 2018. Sedan hade jag det första planeringsmötet med en mindre grupp i början av februari 2019, berättade Sylvén efter det nyss avslutade mötet i Skövde.

ALLT FLER DELTAGARE

Sedan dess har såväl intensiteten som komplexiteten och antalet deltagare i planeringsarbetet vuxit stadigt månad för månad.
Senaste mötet, som ägde rum 21­-23 januari i Götasalen på Trängregementet, lockade 105 officerare.

En majoritet av dem kom från arméns samtliga manöver- och funktionsförband, kompletterade med kollegor från arméstaben och Högkvarteret. De försvarsmaktsgemensamma funktionerna (försvarsmedicin, underrättelse/ säkerhet, teknisk tjänst, telekommunikation, ammunition/minröjning, logistik, skydd, med flera) var också självklara deltagare.
Liksom flygvapnet, hemvärnet och militärregionerna.

MOMENT FÖR MOMENT

Alla intog sina stolar runt den tio gånger tio meter stora kartan över övningsområdet som fanns utlagd på golvet i samlingssalen.
Dag för dag, moment för moment, funktion för funktion, spelades hela övningsscenariot igenom för att upptäcka nya möjligheter och begränsningar, och minimera riskerna.

­– Det är ett lagarbete, Vi planerar och genomför det här tillsammans, som är nyckelordet för hela övningen, sa Sylvén.

Största utmaningen?

– Att det är första gången på mycket längs som vi genomför en övning med alla nivåer samlade. Armen, flygvapnet och marinen tillsammans med militärregionerna och hemvärnet och sida vid sida med det civila samhället.

TFÖ-MOMENT

Även representanter för Totalförsvarsövning 20 (TFÖ 20) – som tjuvstartade redan förra året och som kommer pågå under hela innevarande år – fanns på plats i Götasalen. Aurora 20 kommer under ett flertal moment smälta samman med totalförsvarsövningen. Bland annat under den strid i bebyggelse som kommer att äga rum i Karlshamn.

– Det kommer att vara många förband i området under övningen, som dessutom är lång. Det kommer att innebära en påverkan på det civila samhället, sa Sylvén, och fortsatte:

– Aurora 20 kommer att få stor betydelse för allmänhetens uppfattning av Försvarsmakten i södra Sverige. Vi vill förmedla en bra och positiv bild av vår verksamhet under såväl själva övningen som när vi lämnar området. Därför är det här förberedelsearbetet med fokus på mark och miljö och säkerhet så viktigt.