Angående medias rapportering kring en anställd reservofficer i Försvarsmakten

Försvarsmakten har i sina fortsatta efterforskningar konstaterat att myndigheten har en säkerhetsrapport i ett av sina system daterad i inledningen av 2019. Den grundar sig på information som kommit från Kustbevakningen.

Det här handlar om en individ som vid tidpunkten inte var aktiv i Försvarsmakten. När individen aktualiserades för tjänstgöring igen började Försvarsmaktens system slå till och tjänstgöringen avslutades.

Efter att överbefälhavaren på måndagskvällen fått kännedom om rapporten gav han order om en utredning som ska titta på varför den här informationen inte hanterades omedelbart.

– Det här är allvarligt. Det här ska inte ske och vi får nu gå till botten med detta säger, Micael Bydén, överbefälhavare.