Ny uppgift för styrkan när Mali 10 lämnade över till Mali 11

På första advent lämnades befälet för den svenska kontingenten i Mali över mellan överstelöjtnanterna Dan Hagman och Mattias Söderberg. Överlämnandet är starten på ett nytt kapitel för den svenska insatsen i Mali som nu kommer ändra karaktär.

Uppställning med hela styrkan.
Uppställning med hela styrkan.
Uppställning med hela styrkan när Mali 10 lämnade över till Mali 11. Foto: Christoffer Hökmark/Försvarsmakten
På första advent lämnades befälet för den svenska kontingenten i Mali över mellan överstelöjtnanterna Dan Hagman och Mattias Söderberg.
De båda kontingentcheferna skriver under dokument för överlämnande av befälet för styrkan. Foto: Christoffer Hökmark/Försvarsmakten
På första advent lämnades befälet för den svenska kontingenten i Mali över mellan överstelöjtnanterna Dan Hagman och Mattias Söderberg.
Arméns operationschef Rickard Johansson talar till de samlade styrkorna på Camp Nobel. Foto: Christoffer Hökmark/Försvarsmakten

– Vi har under lite mer än fem år bidragit med kvalitativa underrättelseförband till FN-insatsen Minusma. Den svenska styrkan har varit viktig för att stabilisera säkerhetssituationen i Timbuktu och dess närområde, samt i Mali som helhet. Men den svenska styrkan har också bidragit till att utveckla en ny funktion och arbetssätt inom FN med hjälp av våra underrättelserapporter, sa Dan Hagman, överstelöjtnant och kontingentchef för Mali 10.

I och med söndagens ceremoni tar överstelöjtnant Mattias Söderberg över befälet för den svenska styrkan i Mali. Samtidigt upphör den svenska styrkan med att upprätthålla en ISR-förmåga, det vill säga inhämtning- och underrättelseförmåga i landet. Uppgiften för Mali 11 är därför mycket annorlunda den som Mali 10 och tidigare insatser varit tilldelades och löst.

– Vår uppgift är att omstrukturera Camp Nobel och möjliggöra ett fortsatt svenskt truppbidrag till Mali. Sverige har en viktig roll att fylla i Mali men för att göra det krävs uthållighet och det är Mali 11 som bäddar för den uthålligheten i och med det arbete som nu tar vid på Camp Nobel, sa Mattias Söderberg.

Delar av Arméstaben närvarade också vid ceremonin och tackade för det arbete Mali 10 gjort under sin tid i insatsområdet. Arméns operationschef Rickard Johansson önskade samtidigt Mali 11 lycka till med sitt uppdrag.

– Mali 11, ni står inför en omfattande, komplex och speciell uppgift. Ni har förberett er väl och har en plan som nu kommer utmanas av den verklighet vi befinner oss i. Lösandet av ert uppdrag är av yttersta vikt för att vi med kommande förband ska kunna fullfölja det uppdrag som Försvarsmakten erhållit av våra beslutsfattare, dvs. riksdag och regering, sa Rickard Johansson.