Försvarsmaktens utredning efter dödsolycka slutförd

Utredningen efter dödsolyckan under övningen Northern Wind 19 är nu färdig. Efter olyckan tillsatte Försvarsmakten en utredningskommission (FMUK) i syfte att klarlägga den direkta orsaken till olyckan liksom de bidragande och bakomliggande orsakerna.

– Det är ett flertal faktorer och orsaker som sammanfallit, vilka oberoende av varandra lett fram till olyckan och ingen enskild kan lastas för det som inträffat. Däremot kan man inte ge nog med beröm till de som deltagit i räddningsarbetet, säger Christer Tistam som är chef för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

Under övningen körde ett stridsfordon 90 från 192:a pansarbataljonens spaningspluton över ett patrulltält i en observationsplats tillhörande 145:e hemvärnsunderrättelsekompaniet. Olyckan inträffade måndagen den 25 mars 2019 klockan 00.44 och vid olyckan avled en signalist som befann sig i tältet.

– Det här är en oerhört tragiskt händelse och det finns alltid lärdomar att dra för att minska risken för att liknande händelser ska kunna inträffa igen. Bland annat rekommenderar jag att Försvarsmakten bör ta fram ett utbildningsmaterial avseende stridsfordons uppträdande och att man bör verka för att höja kvalitén på markstridsförbandens mörkerhjälpmedel.

Under arbetet med rapporten har anhöriga och inblandade soldater och befäl fortlöpande informerats om utredningens gång:

– Det har varit viktigt att göra det, sådana här händelser är oerhört tragiska och berör alla inblandade starkt, säger Christer Tistam.