Stor beredskapskontroll i Östersund

Under fredagseftermiddagen kallades flera förband runt om i landet in till en oanmäld beredskapskontroll. Några timmar senare kom ytterligare order att samtliga skulle avtransporteras till annan ort. På lördagsmorgonen anlände soldaterna – till Östersund.

Soldat med vinterutrustning spanar.
Under natten upprättade underrättelsekompanierna observationsplatser (O-plats) för att genomföra spaning. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Två soldater med bärsäck.
Beredskapskontrollen inleddes på fredagen och på lördagsmorgonen kunde soldaterna börja lösa sin uppgift i området kring Östersund. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Soldater i observationsplats.
Hemvärnets underrättelsekompanier verkar i huvudsak regionalt men kan beslutas användas över hela Sveriges yta. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

Hemvärnssoldater från underrättelsekompanier i samtliga militärregioner nåddes på fredagen av uppmaningen att bege sig till sina mobiliseringsplatser. Hundratals soldater inställde sig, utrustades och förberedde sig för en ännu okänd uppgift. Efter några timmar beordrades de att ilasta ett av Försvarsmaktens transportflygplan. Destinationen var okänd förutom att de skulle packa för kallt väder. En timme senare anlände flygplanet i ett snöklätt vinterlandskap där termometern visade - 10° C.

Som en del i arbetet att stärka förmågan att verka och försvara hela landet har Försvarsmakten utökat sin verksamhet i Jämtland, Västernorrlands län och Bottenhavet. Under de senaste veckorna har både armé-, flyg- och marinförband befunnit sig i området med allt från bevaknings- till dykeriuppgifter. Området är strategiskt viktigt med förbindelser i såväl nord-sydlig som ost-västlig riktning.

"Vi kommer att fortsätta öka vår närvaro i området", sa rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten

”Det står Frösö på skylten. Jag tror vi är i Östersund”

Något desorienterade men förväntansfulla kunde soldaterna kliva ut ur flygplanet. En av soldaterna tittade upp och utbrast:
– Det står Frösön på skylten. Jag tror vi är i Östersund! Jag gjorde värnplikten här.

Några timmar efter att soldaterna anlänt till Östersund kunde de börja lösa spanings- och underrättelseuppgifter i området. På lördagskvällen började snön åter igen att falla och under natten föll cirka ytterligare en decimeter. Flera av soldaterna verkar normalt på andra breddgrader och förutom att öva sin huvudtjänst fick de även en tillämpad utbildning och repetition i förmågan att verka under vinterförhållanden.

Beredskapskontroller är ett av olika verktyg som kan användas för att testa Försvarsmaktens förmågor. I denna kontroll ingick förutom spaning och underrättelseinhämtning även andra typer av övningsmoment – som exempelvis planering och uppföljning för flera stabsfunktioner. Kontrollen omfattas i stor utsträckning av sekretess och numerärer, uppgifter och tidpunkter delges varken deltagarna eller övriga.