Spanare med eldkraft

– Första skarpa kanonskotten för rekryterna

Vi är några dagar in i november och vintern är i högsta grad i antågande . Samtidigt är det också full fart på de olika befattningsutbildningarna vid Norrbottens pansarbataljon. För rekryterna som genomför den grundläggande vagnsutbildningen har skjutperioden på Tåme skjutfält inletts och för första gången får de skjuta skarpt med stridsfordonen.
– Äntligen! Nu har vi fått skjuta våra första skott med automatkanonen, det var verkligen en upplevelse som vi sett fram emot, säger rekryten Isaac Lindqvist som utbildas till stridsfordonsskytt på brigadspaningskompaniet.

Det smäller i Tåme! Vagnsbesättningar ur brigadspaningskompaniet och stab- och understödskompaniet har inlett den 10 dagar långa skjutperioden på Tåme skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Torsdag morgon på garageområdet på Tåme skjutfält. Rekryterna förbereder sig för skarpskjutning med stridsfordon 90. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Löjtnant Tomi Kovero har genomgång med rekryterna inför dagens skjutningar. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Förberedelser och visitation inför dagens skarpskjutningar med stridsfordon 90. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Kapten Adam Mujagic, chef för brigadspaningskompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Det var verkligen en upplevelse att få skjuta skarpt med automatkanonen, en milstolpe i utbildningen helt klart”, säger rekryten Isaac Lindqvist som utbildas till stridsfordonsskytt på brigadspaningskompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Vagnarna lämnar garageområdet och rullar ut till skjutplatserna. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Inskjutning med stridsfordon 90, vagnen är utrustad med en 40 millimeters automatkanon, en kulspruta, 6 rökkastare och 2 lyskastare. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
På en av skjutplatserna genomfördes inskjutning av den kulsprutan som är fast monterad på vagnen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Under utbildningsåret 2019-2020 utbildas rekryter vid tre kompanier på pansarbataljonen i Boden. Det är förutom brigadspaningskompaniet med drygt 100 rekryter, trosskompaniet , även där cirka 100 och stabs- och understödskompaniet med närmare 40 rekryter.

Den grundläggande vagnsutbildningen på stridsfordon 90 vid pansarbataljonen har nu pågått i tio veckor och i måndags inleddes den så kallade skjutperioden. Den genomförs på Tåme skjutfält några mil norr om Skellefteå i Västerbotten. Skjutperioden pågår i tio dagar drygt 60 rekryter deltar, huvuddelen från brigadspaningskompaniet men också ett tiotal från stab- och understödskompaniet.

Inskjutning och försvarsstrid

– Under de första dagarna har rekryterna genomfört inskjutning med automatkanonen och den kulspruta som är fast monterad på vagnen. Efter att inskjutningarna är genomförda fortsätter övningarna under fredagen med olika moment av försvarsstrid. Skarpskjutningarna fortsätter sedan under och efter kommande helg  med olika scenarion då fasta och rörliga mål bekämpas när vagnarna är under framryckning, berättar kapten Adam Mujagic, kompanichef.

”Mekaniserat spaningskompani”

Brigadspaningskompaniet som nu utbildas vid pansarbataljonen ingår inte i någon av de två mekaniserade bataljonerna vid Norrbottens regemente utan är ett kompani som är direkt underställd brigadchefen.
– Vi är i första hand ett spaningskompani med soldater som till fots, med bandvagn, på skidor och med stridsfordon 90 ska genomföra inhämtning av information bakom fiendens linjer. Att vi är utrustade med stridsfordon 90 innebär också att vi kan genomföra strid med kvalificerad eldkraft med vagnens automatkanon, fortsätter kompanichefen Mujagic.

En milstolpe

Isaac Lindqvist från Härnösand är en av rekryterna på brigadspaningskompaniet och han utbildas till stridsfordonsskytt.
– Vagnsutbildningen har pågått i 10 veckor och det har hittills varit en rolig och lärorik utbildning. De första två veckorna var det väldigt mycket information att ta in men nu känns det att vi i vagnsbesättningarna börjar få varsitt ansvarsområde. Vagnchefen har det övergripande, föraren ska se till att vi kommer fram och jag som skytt ska leverera eld i målet. Och det har vi äntligen fått göra nu, igår sköt vi våra första skarpa skott med automatkanonen. Det var verkligen en upplevelse som alla skyttar sett fram emot, en milstolpe i utbildningen helt klart, säger Isaac Lindqvist.

"Laget före jaget"

– Vi har haft lite problem under inskjutningarna men jag tycker rekryterna gör ett bra jobb och stöttar varandra på ett bra sätt. Det viktiga är att de alltid ger allt och sätter laget före jaget, då kommer det att bli ett bra resultat till slut, avslutar kompanichefen Adam Mujagic.