Nytt uniformssystem testas i fält

Nu är det dags för fälttester av nya uniformstyper. Soldater på I 19 i Boden, Lv 6 i Halmstad, Amf 1 i Berga, F 17 i Ronneby, Trängregementet i Skövde och K 3 i Karlsborg ska under vintern och våren utvärdera olika modeller från de leverantörer som är kvalificerade för det gemensamma nordiska uniformsprojektet.

Några av de uniformer som testas. Den finska försvarsmakten var först ut att packa upp testuniformerna. När beslutet är taget förses uniformerna med respektive lands kamouflage. Foto: Försvarsmakten Finland
Några av de uniformer som testas. Den finska försvarsmakten var först ut att packa upp testuniformerna. När beslutet är taget förses uniformerna med respektive lands kamouflage.
Några av de uniformer som testas. Den finska försvarsmakten var först ut att packa upp testuniformerna. När beslutet är taget förses uniformerna med respektive lands kamouflage.
Några av de uniformer som testas. Den finska försvarsmakten var först ut att packa upp testuniformerna. När beslutet är taget förses uniformerna med respektive lands kamouflage.

Den här veckan får de soldater som deltar i testerna öppna lådorna med de uppsydda uniformssystemen från leverantörerna. Det är starten på omfattande tester under perioden december 2019 till maj 2020. Testerna genomförs förutom i Sverige även i Norge, Finland och Danmark.

– Ett viktigt krav för projektet är att systemet ska vara anpassat till både män och kvinnor i alla militära uppgifter. Därför är fördelningen mellan män och kvinnor i testet prioriterat, säger Mia Nilsson, projektledare på Försvarets materielverk (FMV).

En design, olika kamouflage

Projektet som går under namnet Nordic Combat Uniform är en del av det nordiska samarbetet Nordefco. De fyra nordiska länderna har enats om funktionella krav som kommer resultera i ett gemensamt flexibelt uniformssystem där endast ytterplaggens kamouflagemönster skiljer sig åt.

Uniformssystemet ska klara olika typer av klimat – från mycket kalla vintermiljöer till extremt varma förutsättningar som i öken och djungel. De funktionella kraven är baserade på erfarenheter från användare och experter i de fyra länderna.

I anbuden har leverantörerna beskrivit hur deras uniformssystem motsvarar de funktionella kraven från projektet. Baserat på detta har projektet bjudit in de leverantörer som klarade förkvalificeringen till tester.

Brukartester

Soldaterna som deltar i testerna kommer att delas in i grupper, där varje grupp kommer att utrustas med en konfiguration från en av leverantörerna som är med i upphandlingen. De får även utbildning från respektive leverantör.

Soldaterna kommer att använda uniformen dagligen och i samband med övningar under flera olika årstider och skilda miljöer.

– Det ska bli mycket intressant att se hur soldaterna uppfattar leverantörernas lösningar, säger Mia Nilsson.

Soldaterna får kontinuerligt fylla i enkäter framtagna av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Projektet kommer sedan att analysera detta tillsammans med de labbtester som också ska göras och sammanställa detta till en teknisk bedömning av uniformssystemen.

– Den största fördelen med det nordiska samarbetet är de omfattande testerna som kommer att göras av 480 soldater från fyra länder, från värnpliktiga till medlemmar i specialförbanden, säger Mia Nilsson.

Jätteorder

En av fördelarna med ett gemensamt stridsuniformsprojekt är storleken på upphandlingen. Med ett kontraktsvärde på 425 miljoner Euro har det attraherat leverantörer från hela världen vilket har lagt grunden för ökad konkurrens och mer kvalitet för insatta medel.

Den tekniska bedömningen kommer tillsammans med anbuden från leverantörerna att ligga till grund för beslutet om vem som får uppdraget att leverera den nordiska stridsuniformen. Det beslutet tas i slutet av 2020.