Nya gradbeteckningar införs

Den 1 oktober 2019 införs ett nytt tjänstegradssystem i Försvarsmakten, inklusive ett par nya gradbeteckningar.

Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

De viktigaste förändringarna är följande:

Tjänstegrader för specialistofficerare kommer att omfatta fem tjänstegrader i stället för dagens fyra. Tjänstegraderna kommer att vara sergeant, översergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller flottiljförvaltare.

Tjänstegrader för gruppbefäl kommer att omfatta tre tjänstegrader i stället för dagens två. Tjänstegraderna kommer att vara korpral, furir och överfurir.

Tjänstegrader för soldater och sjömän kommer också att ändras. Dagens menig 1:a klass kommer att delas i fyra olika tjänstegrader benämnda menig 1, menig 2, menig 3 och menig 4. De nuvarande ”årstecknen” kommer att alltså att kopplas till varsin tjänstegrad. Tjänstegraden vicekorpral kommer att finnas kvar.

Slutligen kommer officersaspiranter att ges en egen tjänstegrad med den traditionella benämningen kadett.