TTP 2019 – flygövning med piloten och taktiken i fokus

Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
– Det här är en av de viktigaste övningarna vi har för våra piloter när det gäller utvecklingen av stridsteknik och taktik, säger Michael Lundquist, flygövningsledare för TTP 19, till vardags tjänstgörande vid Blekinge flygflottilj.

Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Jas 39 Gripen bryter formationen för att gå in för landning på Luleå Kallax flygplats Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
"Det här är en av de viktigaste övningarna vi har för våra piloter när det gäller utvecklingen av stridsteknik och taktik" säger Michael Lundquist, flygövningsledare för TTP 19, till vardags tjänstgörande vid Blekinge flygflottilj. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Flygtekniker ur 31:a flygunderhållskompaniet tar emot en Jas 39 Gripen efter avslutat flygpass Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Piloter som just landat in efter avslutat flygpass Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Jas 39 Gripen taxar till sin platta Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Tekniker från 31:a flygunderhållskompaniet monterar stege och plattform på den tvåsitsiga Jas 39 D så att piloten och passageraren kan ta sig ur. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Tekniker från 31:a flygunderhållskompaniet visar in planet på plattan Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Ett av de tvåsitsiga Jas 39D har just landat på Luleå Kallax flygplats efter avslutat flygpass Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Jas 39 Gripen bryter formationen för att gå in för landning på Luleå Kallax flygplats Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Två plan på väg in för landning Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Övningen TTP 2019 avslutas med en överflygning över centrala Luleå.
På väg hem efter övningens sista flygpass flög man i formation över centrala Luleå Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Övningen TTP 2019 avslutas med en överflygning över centrala Luleå.
På väg hem efter övningens sista flygpass flög man i formation över centrala Luleå Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Under vecka 37 och 38 har piloter från Norrbottens flygflottilj, Blekinge flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och TU JAS i Linköping genomfört övningen Tactics, Techniques and Procedures, TTP 19, i det stora luftrummet över Norr- och Västerbotten.
Kontraster. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Övningen TTP 2019 avslutas med en överflygning över centrala Luleå.
På väg hem efter övningens sista flygpass flög man i formation över centrala Luleå Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

TTP har ibland kallats piloternas egen övning då den är en renodlad övning för piloterna. Istället för att öva orderkedjor och rapporteringsvägar i de högre staberna ligger fokus på hur man slåss i kriget längst ut på linan och på de detaljer som i förlängningen kan innebära stora skillnader.

Även om övningen genomförs på F 21 i Luleå är det F 17 som i år har varit ansvariga för planering och genomförande. Den största anledningen till att TTP:n genomförs i de norra delarna av landet är tillgången till det unika och vidsträckta övningsområdet som finns här med ett inte fullt så trafikerat luftrum som i landets sydligare delar.

Stridsflygdivisionerna från Blekinge flygflottilj, F 17, har som tradition att basera i norr en eller två veckor varje år och det är dessa veckor som används för att genomföra TTP:n. I år deltar fyra av flygvapnets divisioner i övningen - två från F 21 och två från F 17. Utöver det finns även ett antal deltagare från F 7 och från taktikutvecklingsenheten, TU JAS, i Linköping.

– Det här är ett mycket bra tillfälle att samöva med divisionerna här uppe. Sen är ju alltid TU JAS med som en stor del i övningen. Om de har något specifikt de skulle vilja titta på taktikutvecklingsmässigt för att lyfta oss ytterligare så väver man in det i TTP:n som ett särskilt fokusområde.

Under övningens första vecka har fokus legat på strid mot markmål medan övningens andra vecka handlade om luftstrid. Att använda skarp ammunition är en viktig del i övningen och under de två veckorna har man på Vidsels skjutfält bekämpat både markmål med bomber och automatkanon samt bekämpat luftmål med robot.

Slutövning för vapeninstruktörselever

Det som skiljer årets TTP jämfört med tidigare år är att man i år, för första gången någonsin, genomfört vapeninstruktörskursen Gripen Weapon Instructors Course, GWIC, med fyra elever från de olika flottiljerna. Kursen startade i juni och har bestått av teori, simulatorpass samt flygpass.

– På så sätt lyfter vi dessa piloter ytterligare en nivå när det gäller vapensystemen så att de i sin tur kan vara en kompetenskälla ute på sina respektive divisioner och hjälpa dessa att lyfta sig ytterligare inom området. Så förutom den reguljära pilot- och taktikutvecklingen har TTP:n i år även fungerat som slutövning för dessa elever. Det har gjort att vi haft en lite mer splittrat fokus och vi har kört väldigt många olika moment så att de ska få göra allt det de lärt sig under kursen, säger Michael Lundquist.