Åtal för kartläggning av militäranläggningar

En person har åtalats för misstänkt inhämtning och spridning av information om militära anläggningar.

Skylt vid ett skyddsobjekt.
Skylt vid ett skyddsobjekt.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

En 41-årig man från Göteborg misstänkts ha bedrivit en omfattande och systematisk kartläggning av militära anläggningar (skyddsobjekt) med olika funktioner inom Försvarsmakten och totalförsvaret. Totalt rör det sig om 36 skyddsobjekt på olika platser i landet. Samtliga har varit belagda med foto- och tillträdesförbud. Åtalet rör grov obehörig befattning med hemlig uppgift av stor betydelse för Sveriges säkerhet.

– Militäranläggningar är en viktig del av Sveriges försvar och har fått en ökad betydelse i och med den pågående förstärkningen av totalförsvaret. Att ägna sig åt att kartlägga dem är ett mycket allvarligt brott som Försvarsmakten tar på största allvar. Inte minst i ett sammanhang där vi kan se en negativ omvärldsutveckling, säger Mats Ström, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör.

41-åringen misstänks för innehav och anskaffning av hemliga uppgifter. Dessutom misstänks han för att ha spridit en del av informationen till en annan person.

– Vi lever i ett öppet samhälle, men för att det ska förbli öppet måste vissa saker skyddas. Det är var och ens skyldighet att respektera det. Individer som ägnar sig åt kartläggning av det här slaget äventyrar både sin egen och Sveriges säkerhet, säger Mats Ström.

Åtalet rör händelser som inträffade under 2013-2017 och omfattas till stora delar av försvarssekretess.

Fallet har utretts under en längre tid och inga kopplingar till främmande makt har hittats och kan därför inte rubriceras som spioneri. Åtalet är en del av en större utredning. Flera förundersökningar pågår.