Fast luftvärn på Gotland

Den 1 juli fick stridsgruppen på Gotland förstärkt luftvärnsskydd i form av luftvärnssystem 23. Systemet tillför därmed också en ökad regional luftförsvarsförmåga. Beslutet togs av ÖB personligen och är en viktig del i Försvarsmaktens fortsatta tillväxt.

Fast luftvärn på Gotland.
Fast luftvärn på Gotland.
Fast luftvärn placeras på Gotland. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten
Fast luftvärn på Gotland.
Fast luftvärn placeras på Gotland. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten

– Gotland är ett militärstrategiskt viktigt område. Genom sin geografiska placering medför ön väsentliga militära fördelar avseende skydd och kontroll av sjöfart, luftkontroll över Östersjön och möjlighet att basera militära förband och förmågor. En bibehållen och stabil säkerhetssituation på och runt Gotland är viktigt för alla länder i Östersjöregionen, säger ÖB Micael Bydén.

Luftvärnssystem 23 är ett markbaserat luftvärnssystem med medellång räckvidd. Sedan tidigare har stridsgruppen på P 18 tilldelats två plutoner med fyra luftvärnskanonvagnar 90 vardera. Det nya systemet ökar räckvidden betydligt i jämförelse med det som förbandet har i dag.

Dagens system är svenskt och konstruerat av Saab och består av en spaningsradar, PS 90, samt en eller flera eldenheter. Den effektiva räckvidden på roboten uppgår till cirka 15-20 kilometer. Systemet kan ha två robotar i luften samtidigt och varje robot kan nå en hastighet på över 3 mach.

– Arbetet med att ta fram systemet har skett i nära samverkan med svensk industri och FMV, vilket visar på ett nationellt ansvarstagande för försvaret av Sverige. Åtgärderna är en snabb lösning för att ”här och nu” kunna möta en ökad hotbild. Det ersätter dock inte behovet av framtida nya luftvärnssystem, utan fyller ett initialt behov av luftvärnsförmåga, säger ÖB Micael Bydén.