Nytt centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet

Försvarsmakten och KTH etablerar nu ett centrum för cyberförsvar och informationssäkerhet vid KTH:s skola för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Syftet är att öka kunskapen inom området, bidra till förmågan att genomföra operationer i cyberrymden och se till att myndigheten har försvarbara och skyddade informationssystem.

Vicerektor Annika Stensson Trigell och generalmajor Fredrik Robertsson startar samarbete runt it-säkerhet. Foto: Charlotta Ridderstråle/Försvarsmakten

Försvarsmaktens finansiering av ett centrum är långsiktig och sträcker sig åtminstone till 2024. För KTH utgör centrumbildningen en förstärkning av cybersäkerhetsämnet. Det är ett ämne vars betydelse vuxit snabbt i samhället i takt med den hastiga digitaliseringen och den ökande insikten om de sårbarheter som digitaliseringen medför.

– Centrumets forskning och utbildning syftar till att förbättra Försvarsmaktens förmåga att identifiera cybersäkerhetsrelaterade risker, bygga säkra system, detektera intrång, hantera angrepp och återställa system och verksamhet efter intrång. Forskningsresultaten från centrumet ska användas för att accelerera den tillämpade forskningen som Försvarsmakten beställer från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, och Försvarshögskolan, FHS, liksom teknikutvecklingen som beställs från Försvarets materielverk, FMV, säger generalmajor Fredrik Robertsson, chef för Försvarsmaktens cyberförsvar.

David Olgart, utvecklingsledare med ansvar för forskning och teknikutveckling inom cyberförsvar på Försvarsmakten.
David Olgart, utvecklingsledare inom cyberförsvar på Försvarsmakten. Foto: Charlotta Ridderstråle/Försvarsmakten

Centrumet möjliggör för Försvarsmaktens personal att delta i utbildningar vid KTH, och att centrumanknutna KTH-lärare kan bidra till planering och genomförande av cybersäkerhetsutbildningar inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet. Det ger också en starkare interaktion mellan civil och försvarsinriktad cybersäkerhetsforskning och utbildning, vilket förväntas bidra till KTH:s och Sveriges möjligheter att profilera sig, exempelvis i europeiska sammanhang.

Inledningsvis är Försvarsmakten och KTH parter i centrumet. I ett senare skede kan ytterligare parter ges möjlighet att bidra till centrumets verksamhet.

– På KTH finns möjlighet att utbilda våra blivande värnpliktiga cybersoldater som rycker in i mitten av 2020 och så småningom också anställda officerare med hjälp av anpassade kurser inom cyberförsvar och informationssäkerhet, säger David Olgart, som är utvecklingsledare med ansvar för forskning och teknikutveckling inom cyberförsvar på Försvarsmakten.

Centrumet ska vara verksamt från och med den 1 januari 2020. Redan nu inleds rekrytering av 8 doktorander. Läs mer om det på KTH:s hemsida.

Försvarsmaktens kontaktperson är utvecklingsledare David Olgart vid Ledningsstaben. KTH:s kontaktperson är professor Pontus Johnson vid EECS.