Försvarsmaktens hållbarhetschef i expertgrupp för cirkulär ekonomi

Försvarsmaktens hållbarhetschef Naznoush Habashian har utsetts av Delegationen för cirkulär ekonomi till expert i referensgruppen offentlig upphandling. Expertgruppen ska stödja delegationen i omställningen till cirkulär ekonomi.

Naznoush Habashian, Försvarsmaktens hållbarhetschef. Foto: Privat.

Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen. Den fattar och ansvarar för sina egna beslut och har till syfte att nationellt och regionalt stärka samhällets omställning till en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

Delegationen har valt ut referensgrupper för sina tre prioriterade områden: plast, offentlig upphandling och design för cirkuläritet. Dessa grupper ska med sin sakkunskap och erfarenhet stödja delegationens arbete genom att bland annat: ge expertråd om var det finns hinder och motverkande styrmedel, bistå i att göra lämpliga avgränsningar inom respektive fördjupningsområde och föreslå konkreta åtgärder, till exempel informationsinsatser, arbetsseminarium med mera.

– Cirkulär ekonomi och hållbar konsumtion är både relevant och viktigt, med avseende på den omdirigeringen vi är med om avseende konsumtion för ett hållbart samhälle. Ekonomiska modeller som cirkulär ekonomi gör att vi måste förändra vårt sätt att se restprodukter som avfall utan som en resurs och råvara. Där resuråterföring in i produktionen ställer helt nya krav på samhället och ekonomiska modeller, säger Naznoush Habashian.