ÖB kommenterar försvarsberedningens rapport

Försvarsberedningens rapport innehåller satsningar på fortsatt tillväxt av det militära försvaret. Det ger en tydlig signal om att Sveriges försvarsförmåga är viktig.

"Det är positivt att försvarsberedningen föreslår satsningar för fortsatt tillväxt", säger överbefälhavaren Micael Bydén. Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

Nästa år kommer riksdagen fatta beslut om försvarspolitisk inriktning för perioden 2021 till 2025. Som ett underlag för den politiska processen har försvarsberedningen lämnat sin rapport till regeringen.

I rapporten finns förslag till satsningar på det militära försvaret och totalförsvaret i stort. Utgångspunkten är det osäkra och komplexa omvärldsläget. Försvarsmaktens perspektivstudie har varit ett viktigt underlag för beredningens arbete.

– Vid en första anblick ser vi att rapporten till stora delar ligger väl i linje med de militära råd som Försvarsmakten har lämnat. Det är positivt att försvarsberedningen föreslår satsningar för fortsatt tillväxt. Det ger en tydlig signal om att Sveriges försvarsförmåga är viktig, och att den behöver öka, säger överbefälhavaren Micael Bydén.

Det kommande försvarsbeslutet kommer att avgöra i vilken takt och till vilken nivå vår försvarsförmåga kan utvecklas. Tidiga politiska beslut behöver fattas kring personaltillväxt, anskaffning av komplexa materielsystem och ny infrastruktur. Vid sidan om all annan verksamhet står Försvarsmakten inför ett komplext planeringsarbete.

– Vi bedömer att vi nu kommer att få göra kostnadsberäkningar och realiserbarhetsanalyser utifrån beredningens förslag och senare i år lämna ett väl genomarbetat underlag för fortsatt politiskt övervägande, säger Micael Bydén.