Lyckad satellituppskjutning

I helgen skickades en svensk-amerikansk satellit upp från Nya Zeeland. Satelliten är Sveriges första teknikdemonstrator som finansieras genom Försvarsmaktens program för Forskning och Teknikutveckling (FoT).

En svensk-amerikansk satellit skickadesupp från Nya Zeeland. Satelliten är Sveriges första teknikdemonstrator som finansieras genom Försvarsmaktens program för Forskning och Teknikutveckling (FoT).
En svensk-amerikansk satellit skickadesupp från Nya Zeeland. Satelliten är Sveriges första teknikdemonstrator som finansieras genom Försvarsmaktens program för Forskning och Teknikutveckling (FoT).
Satelliten väger bara cirka 7 kg och är ungefär lika stor som en skokartong. Foto: Rocket Lab

– FoT är Försvarsmaktens program för att bygga upp kunskap och kompetens inom forskning och utveckling där rymden ingår som ett relativt nytt delområde men ett område som nu ökar i betydelse, säger Försvarsmaktens forskningschef överste Rickard Stridh.

Satelliten, som kallas SPARC-1, har tagits fram i ett samarbete mellan Sverige och USA, och är en så kallad nanosatellit som bara väger cirka 7 kg och är ungefär lika stor som en skokartong. Satelliten skjuts upp av det amerikanska flygvapnet och kommer att kontrolleras av dess forskningsorganisation AFRL (Air Force Research Laboratory) i USA. AFRL har även egna experiment med på satelliten.

I Sverige leds projektet av Försvarets materielverk (FMV) och det är FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) som är ansvarigt för det svenska experimentet ombord på satelliten. Experimentet ska demonstrera möjligheten att använda en modifierad stjärnkamera, något som finns på alla satelliter, för att ta bilder på olika objekt i rymden. Bilderna kan sedan användas för att detektera, lokalisera och identifiera satelliter.

– Projektet bidrar därmed till att bygga upp Försvarsmaktens förmåga att på sikt kunna följa vilka satelliter som flyger över Sverige och bygga upp en så kallad rymdlägesbild, avslutar Rickard Stridh.