Hållbar utveckling i fokus på internationell konferens

Nu inleds den internationella konferensen European Conference of Defence and the Environment (ECDE) på Försvarshögskolan i Stockholm. Den riktar sig framför allt till expertis, beslutsfattare, försvarspersonal, forskare och andra nyckelpersoner inom området miljö och hållbarhet.

Generaldirektören Peter Sandwall inledningstalar på konferensen tillsammans med försvarsministern. Foto: Ronnie Hammar/Försvarsmakten

Cirka 30 föreläsare och 150 deltagare är samlade i Stockholm för att utbyta erfarenheter för att så långt som möjligt minimera negativ miljöpåverkan för att främja en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Konferensen belyser bland annat hur försvarsverksamhet på olika sätt påverkar miljön och klimatet, till exempel genom militära övningar och operationer samt hantering av miljöfarliga material och ämnen.

Konferensen är den fjärde i ordningen och arrangeras i år av de svenska försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fortifikationsverket och Försvarshögskolan.