Försvarsberedningens rapport klar

Regeringen har tillsatt en försvarsberedning som under två år tagit fram ett försvarspolitiskt underlag inför ett nytt försvarsbeslut. Försvarsberedningens rapport är i dag inlämnad till regeringen.

Försvarsmakten kommer nu göra en första, intern analys av rapporten och vi förväntar oss att regeringen ger oss i uppdrag att analysera och konsekvensbeskriva rapporten.

Nu pågår en politisk process som Försvarsmakten inte avser att kommentera.