Afghanistanstyrkan hedrar våra veteraner

Redan klockan 06.15 var afghanistanstyrkan på plats för att högtidlighålla veterandagen (UN Peacekeepers Day), vid minnesmonumentet på den multinationella Camp Marmal i Afghanistan.

Den svenska Afghanistanstyrkan högtidlighöll veterandagen vid minnesmonumentet på den multinationella Camp Marmal i Afghanistan. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Den svenska Afghanistanstyrkan högtidlighöll veterandagen vid minnesmonumentet på den multinationella Camp Marmal i Afghanistan. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Den svenska Afghanistanstyrkan högtidlighöll veterandagen vid minnesmonumentet på den multinationella Camp Marmal i Afghanistan. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten
Den svenska Afghanistanstyrkan högtidlighöll veterandagen vid minnesmonumentet på den multinationella Camp Marmal i Afghanistan. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Speciellt för Afghanistanstyrkan är att två medlemmar tjänstgjorde vid insatsen Unef II. Samma insats som speciellt uppmärksammas vid årets veterandag på Djurgården i Stockholm.

Chefen för afghanistanstyrkan överste Niklas Niemi höll ett känsloladdat tal, där han speciellt lyfte fram de soldater och officerare som skadats eller stupat och aldrig fått återvända till sin familj från insatsen i Afghanistan.
– Deras minne lever vidare hos oss, det är vår uppgift att minnas och hedra dessa fallna kamrater, sade överste Niklas Niemi.

Genom att lägga ned en krans hedrade och högtidlighöll Afghanistanstyrkan minnet av: Jesper, Tomas, Johan, Gunnar och Kenneth.